Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Mazurskie” – zachowanie wartości przyrodniczych

Chciałoby się rzec „Co w trawie piszczy”…ale nasza uwaga skupiona jest na lesie, więc co najwyżej możemy zastanowić się co piszczy, ale w runie leśnym.

Tak ogromny obszar borów i lasów Nadleśnictwa Maskulińskie ma swój potencjał. Rośliny jednoroczne, dwuletnie, wieloletnie… Inne rosną w otoczeniu sosen, inne wśród dębów czy buków albo świerków. I co prawda rośliny nie piszczą, ale można w używając przenośni powiedzieć, że mówią do nas.

Jak?

Udzielają nam wskazówek dotyczących miejsca w jakim rosną. W trakcie spaceru po lesie, w którym rosną na przykład sosny, świerki i gdzieniegdzie brzozy, wśród łanów borówki czernicy („jagodzisk”), napotykamy konwalijkę dwulistną, poziomkę pospolitą bądź orlicę pospolitą. Zlokalizowanie tych roślin w takim drzewostanie stanowi dla nas swoistą informację „przekazaną” przez roślinę.

Fot. J. Buchacz

Jaka jest jej treść?

Gleba w tym lesie jest nieco żyźniejsza niż tam, gdzie nie znajdziemy poziomki albo konwalijki. Najprościej mówiąc, odnalezienie tych roślin wśród typowego boru sosnowego pozwala odróżnić różne siedliska leśne. W tym pierwszym gleba jest uboższa, a w tym drugim, dzięki bogatszemu potencjałowi siedliska leśnego pojawiają się już rośliny bardziej wymagające. Te kwestie są dla leśników bardzo ważne.

Czym skutkuje taka wiedza?

Planując posadzenie nowego pokolenia drzew w tym miejscu możemy zwiększyć ilość gatunków w drzewostanie. Rosły tu tylko sosny, świerki, brzoza… a teraz dołączymy na przykład buka, modrzew może dąb. Oczywiście, aby stworzyć odpowiednie warunki do planowania prac gospodarczych wykonywane są raz na parędziesiąt lat badania glebowo – siedliskowe i fitosocjologiczne (fitosocjologia- nauka zajmująca się zbiorowiskami roślinnymi). Dzięki temu znany jest nam rodzaj gleb, co dostarcza informacji, jakie drzewa i krzewy w danym miejscu będą miały dobre warunki wzrostu. Zbadana dodatkowo „szata roślinności zielnej”, a co za tym idzie szczegółowe rozpoznanie warunków przyrodniczych, sprawia, że możemy gospodarować w sposób najbardziej naśladujący naszą przyrodę.

Reasumując, w oparciu o wykonane analizy naukowe oraz bazując na własnych obserwacjach staramy się wykonywać naszą pracę tak, aby zwiększała się liczba gatunków roślin, zwierząt i grzybów w lesie występująca. Jest on tym stabilniejszy im większa panuje w nim bioróżnorodność. Jakie gatunki chronione występują na terenie naszego nadleśnictwa? Lista tych gatunków jest imponująca. Rośnie u nas między innymi czosnek niedźwiedzi, miodownik melisowaty, listera jajowata, lilia złotogłów, sasanka otwarta, kukułka (storczyk) krwista, widłaki, wełnianka delikatna, rosiczka okrągłolistna i wiele innych. Wiele gatunków chronionych występuje bardzo pospolicie, między innymi bagno zwyczajne i piórosz pierzasty, co świadczy o tym, że lasy mają się bardzo dobrze.
Dbamy o to , aby stanowiska, na których już zlokalizowane zostały rośliny chronione wciąż się utrzymywały. Dokładamy wszelkich starań, żeby liczba tych roślin wciąż wzrastała.