Fragment starego mostu zostanie na pamiątkę

Służył miastu i regionowi ponad 100 lat. Stalowy, kolejowy kolos położony przez Pisę w okresie międzywojennym, zostanie zdjęty. Historia mostu w Piszu jednak na tym się nie zakończy.

PKP Polskie Linie Kolejowe podjęło decyzję o rozbiórce mostu kolejowego w Piszu stalowy gigant o masie 128 ton zostanie zdjęty, następnie pocięty na kawałki. W jego miejsce położona zostanie nowa przeprawa kolejowa.

Ciężki kawałek historii

Ponad 20-metrowy fragment mostu zostanie odcięty w jednym kawałku i postawiony na specjalnych podstawach w sąsiedztwie parku i rzeki. Z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Piszu ten dosyć „ciężki kawałek piskiej historii” otrzyma „nowe życie” jako nowoczesny obiekt użyteczności publicznej. W minionym tygodniu burmistrz Pisza odbył spotkanie z przedstawicielami PKP PLK i DOMOST, na którym otrzymał informację o zgodzie na przekazanie miastu fragmentu starego mostu kolejowego.

– Nie mogliśmy pozwolić, by żywot tej unikalnej dla Pisza budowli zakończył się na złomowisku. Kiedy dowiedzieliśmy się, że coś takiego jest planowane, narodził się pomysł zachowania fragmentu mostu – powiedział Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza. – Zwróciliśmy się do PKP PLK z zapytaniem, czy istnieje możliwość przekazania miastu części stalowej budowli. Zgodę taką otrzymaliśmy. Bardzo dziękujemy za ten gest i pomoc oraz wsparcie PKP PLK w realizacji tego przedsięwzięcia.

W trakcie prowadzonych rozmów z PKP PLK Urząd Miejski w Piszu zwrócił się do Pracowni Architektonicznej ARCHANDER Tomasza Kamińskiego o wykonanie koncepcji użytkowej fragmentu zabytkowego mostu. Koncepcja taka została wstępnie opracowana. Zakłada ona umiejscowienie w konstrukcji mostu, przeszklonego pawilonu, któremu nadany zostanie charakter obiektu użyteczno – ekspozycyjnego.

 

Trwający od ponad roku generalny remont linii kolejowej nr 219 Szczytno – Pisz – Ełk przewidywał wykonanie ekspertyz technicznych położonych na niej mostów kolejowych. Wykazały one, że ponad 100-letnia piska przeprawa nie spełnia wymogów do transportu kolejowego. Głównym powodem nie jest korozja, jakby się mogło wydawać, lecz zmiana struktury stali na skutek upływu czasu i warunków atmosferycznych. Ekspertyza pokazała, że dalsza eksploatacja mostu grozi pęknięciami jego elementów.

Nowy most

W miniony poniedziałek rozpoczął się ważny etap remontu linii kolejowej 219, zakładający zdjęcie starego i położenie nowego mostu na Pisie. Od czwartku przywożone są stalowe elementy konstrukcji nowej przeprawy kolejowej. Metalowe fragmenty przęseł będą spawane na miejscu w całą konstrukcję mostu. Montaż ich potrwać ma do grudnia br. Pospawany nowy most będzie bliźniaczo podobny do starej konstrukcji. Zostanie on podniesiony specjalnym dźwigiem i osadzony na betonowych przyczółkach na brzegach rzeki. Wcześniej ten sam dźwig uniesie stary most i położy na specjalnych podstawach przy torowisku. Tam też zostanie odcięta część przeprawy, która przekazana została miastu przez PKP PLK. Pozostała część mostu zostanie pocięta na kawałki i zezłomowana. O przejęcie części metalowej konstrukcji mostu zwróciła się również Politechnika Gdańska. Operacja zamiany mostów zaplanowana została do połowy grudnia 2019r. Wykonawcą zadania jest firma DOMOST.

Obiekt cenny dla miasta

Most kolejowy w Piszu to charakterystyczna budowla, która mocno wrosła w architektoniczny krajobraz miasta. Jest on też jednym z nielicznych zabytków, jaki zachował się po drugiej wojnie światowej w Piszu. Dla wielu mieszkańców ma on wielką wartość sentymentalną. Biorąc pod uwagę fakt dokonania po wojnie niemal całkowitych zniszczeń Pisza, most jest bardzo cenną budowlą, której likwidacja byłaby wielka stratą w wymiarze historycznym i kulturowym, dlatego narodziła się inicjatywa jego zachowania. Pierwszy most kolejowy został położony na Pisie w 1885 roku wraz z otwarciem linii kolejowej Pisz – Ełk. Most ten został zburzony w okresie I wojny światowej w 1914 roku. Elementy zniszczonej przeprawy użyte zostały do budowy nowego, aktualnie istniejącego mostu. Położenie aktualnie istniejącego przęsła konstrukcji przeprawy kolejowej miało miejsce w latach 1915 – 1918. W źródłach historycznych brakuje na ten temat szczegółowych informacji.

Źródło: UM w Piszu