Piskie firmy dostrzeżone w konkursie Lider Biznesu

Hotel Roś i Cafe Bar Baszta z Pisza zdobyły tytuł Lidera Biznesu w konkursie realizowanym w ramach projektów „Mazury to biznes” i „ 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Piskie firmy wybrane zostały spośród 38 nominowanych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Tytuły Lidera Biznesu przyznano 15 firmom w trzech kategoriach: Drewno i meblarstwo, Żywność wysokiej jakości i Ekonomia wody. Uroczyste wręczenie statuetek Lider Biznesu odbyło się podczas trzeciej finalnej konferencji „Mazury to Biznes” w Hotelu Mrągowo Resort & SPA. Statuetka, jak i sama nominacja do nagrody Lider Biznesu to wyróżnienie lokalnych przedsiębiorców, którzy nie tylko odnieśli sukces, ale również w swojej codziennej działalności kierują się zasadami uczciwości i rzetelności biznesowej.

Tytuły Lidera Biznesu otrzymali:

W kategorii Ekonomia wody:
Hotel ROŚ z Pisza
Szkoła Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych “BOCIANIE GNIAZDO” Rynu
Hotel Tajty z Giżycka
Szkoła Żeglarstwa SZEKLA- Firma Essentirl sp.zo.o z Giżycka
Hotel Robert’s Port **** z Mikołajek
W kategorii Zdrowa żywność:
Cafe Bar Baszta z Pisza
Margot – Eulalia Paszkiewicz z Giżycka
Piekarnia Mroczkowski z Orzysza
Firma Rodzinna Mark z Giżycka
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku
W kategorii Drewno i meblarstwo:
Zakład Usług Stolarskich “Stomasz” z Mrągowa
Tartak Stolarnia “DOMY Z LITYCH BALI” z Rynu
Loft Wood z Giżycka
Marek Krajewski Zakład Usługowo-Produkcyjny “Marex” z Giżycka
PolDąb z Rucianego – Nidy

Konferencja podsumowująca projekt „Mazury to biznes”odbyła się pod hasłem: „Znosimy bariery dla przedsiębiorczości na Mazurach, w Polsce i w Europie.” Wzięli w niej udział przedstawiciele biznesu, samorządowcy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, zarząd województwa, a także instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe i przedstawiciele mediów. Podczas konferencji omawiane były pomysły na znoszenie barier dla biznesu oraz plany rozwoju Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów, omówienia dobrych praktyk, pomysłów oraz nawiązania współpracy pomiędzy biznesem a administracją. Zarząd województwa zapowiedział plany wsparcia biznesu oraz samorządów w kolejnej perspektywie finansowej oraz wprowadzenie nowej specjalizacji regionu tzw. „Zielonej Doliny”, która wspierać ma przedsięwzięcia związane z ekologią, odnawialnymi źródłami energii, nowymi technologiami i zdrowiem.

Projekt „ 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.
Fot. www.mazurytobiznes.pl