Spotkanie informacyjne – możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Starosta Powiatu Piskiego oraz Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Spotkanie odbędzie się 5 września 2019 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu. W jego trakcie przedstawiciele W-M SSE omówią m.in. możliwości i kryteria otrzymania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 70% wartości inwestycji. W programie również wystąpienie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu Marcina Kamińskiego nt. „Tworzenie nowych miejsc pracy – wsparcie Urzędu Pracy”.