Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu

POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

Powiatowe obchody Święta Policji miały miejsce 5 sierpnia. Uroczysty apel przypadający w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej odbył się w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu. Poprzedziła go msza święta w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Piszu. Powiat Piski reprezentował Starosta Andrzej Nowicki, który złożył piskim policjantom życzenia z okazji ich święta oraz podziękował w imieniu mieszkańców powiatu oraz powiatowych władz samorządowych za ich trudną, odpowiedzialną pracę na rzecz całego społeczeństwa. Starosta Piski podkreślił wkład policjantów w zapewnienie ładu i bezpieczeństwa na terenie powiatu, co znajduje odzwierciedlenie w wysokiej pozycji powiatu piskiego w rankingu bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali województwa warmińsko-mazurskiego.

Obecnym na obchodach przedstawicielom lokalnych władz, straży pożarnej oraz wojska Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadisnp. Tomasz Klimek podziękował za współpracę i wsparcie w realizacji zadań na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia i awanse policjantom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej w Piszu. W obchodach wzięli również udział Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. administracji zespolonej i administracji niezespolonej w województwie Jarosław Babalski, proboszcz parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Piszu ksiądz prałat dr Wojciech Kalinowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Piskiego Irena Jatkowska, Burmistrzowie gmin powiatu piskiego, przedstawiciele lokalnych samorządów i służb mundurowych, władzy sądowniczej, oświaty, związków zawodowych oraz Nadleśnictwa.

POWIATOWA KARTA SENIORA

Powiat Piski realizuje program „Piska Karta Senior 60 plus” skierowany do mieszkańców powiatu piskiego, którzy ukończyli 60-y rok życia. Uczestnikom programu, którzy złożyli wniosek o przystąpienie do programu wydawana jest Piska Karta Senior 60 plus uprawniająca do ulg i rabatów w punktach wskazanych przez Partnerów, którzy przystąpili do programu. Starosta Piski zaprasza mieszkańców powiatu, którzy ukończyli 60 lat do skorzystania z możliwości oferowanych w ramach Piskiej Karty Seniora, a przedsiębiorców do przystąpienia do programu jako Partnerzy przedsięwzięcia. Partnerem programu może zostać każdy podmiot (przedsiębiorstwo, organizacja, instytucja) która przygotuje specjalną lub dostosuje już istniejąca ofertę dla seniorów posługujących się Piską Karta Senior 60 plus. Informacji nt. Piskiej Karty Seniora udzielają pracownicy Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu, tel. 87 425 4 761, pok. nr 37 (II p.). Osoby którym wejście na II piętro Urzędu może sprawić trudność proszone są o skorzystanie z dzwonka mieszczącego się przy wejściu do urzędu (po prawej stronie głównych drzwi wejściowych) lub poinformowanie o tym fakcie pracowników Biura Obsługi Klienta na parterze. W obu przypadkach pracownicy Starostwa zejdą na dół celem dopełnienia wszelkich formalności związanych z wydaniem Piskiej Karty Seniora.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW

Starosta Piski przypomina, że mieszkańcy powiatu piskiego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest ona udzielana każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Na terenie powiatu działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

Lista Jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej