Kontrole obozów – bezpieczne wakacje

Policjanci, we współpracy z innymi służbami przeprowadzają kontrole obozów harcerskim funkcjonujących na terenie powiatu piskiego.

Od początku wakacji trwa policyjna akcja „Bezpieczne wakacje”. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zobligowane zostały do kontrolowania obozów harcerskich zorganizowanych na terenie danego powiatu. Stąd policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piszu wspólnie ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu oraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piszu odwiedzają obozowiska, by sprawdzić stan bezpieczeństwa oraz czystości i higieny.

We wtorek policjanci, razem z innymi służbami, skontrolowali obóz harcerski zorganizowany na Polanie „Wydra” w gminie Orzysz. Wypoczywa tam ponad 100 zuchów i harcerzy z ZHP Jaworzno. Sprawdzili miejsce pod kątem dostosowania funkcjonującego obozu do obowiązujących przepisów. Funkcjonariusze sprawdzili m.in. zapewnienie drożności dróg dojazdowych i ewakuacyjnych, zabezpieczenie miejsc noclegowych i kąpielisk. Zwrócili też uwagę na zabezpieczenie miejsc zabaw i placów, gdzie przebywają wypoczywający, a także sprawdzili środki łączności. Wszystko to w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie obozowiska.

Policjanci i strażacy spotkali się także z zuchami i harcerzami przypominając im o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Opiekunom udzielili kilku cennych wskazówek mających istotny wpływ na stan bezpieczeństwa na terenie obozu. Panie z PSSE skontrolowały obóz pod kątem zdrowych wakacji, czyli przestrzegania zasad czystości i higieny. Kontrole zorganizowanych miejsc wypoczynku potrwają do końca wakacji.