Powiat pozyskał prawie dwa miliony na nowe drogi

Powiat Piski pozyskał dofinansowanie na przebudowę ulicy Konopnickiej w Białej Piskiej.

Wicestarosta Piski Marek Wysocki, Członek Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemar Brenda wraz ze Skarbnik Powiatu Barbarą Koprowską, podpisali umowę o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1660N DK Nr 63 – Kałęczyn – Biała Piska – ul. Konopnickiej w Białej Piskiej. Podpisanie umowy miało miejsce 13 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Na spotkaniu podpisano 28 umów na kwotę ponad 32 mln zł w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW 2014-2020. Będzie to kolejne przedsięwzięcie Powiatu Piskiego na rzecz mieszkańców Białej Piskiej. Do sukcesu przedsięwzięcia przyczynili się w dużej mierze pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, odpowiedzialni za opracowanie i realizacje złożonego wniosku.
Powiat Piski na przebudowę ulicy Konopnickiej w Białej Piskiej pozyskał dofinansowanie w kwocie prawie 2 mln złotych.
Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.