Lepsza woda na pływalni

Gmina Pisz na początku grudnia 2018r. zakończyła realizację zadania pn. „Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Piszu”.

To ważna inwestycja przeprowadzona na Pływalni Miejskiej w Piszu. Dzięki instalacji stacji pomiarowo – regulacyjnej, nowoczesnych pomp, filtrów i dodatkowego wyposażenia znacznie poprawiła się jakość wody w niecce basenu i jacuzzi.
Końcowy odbiór inwestycji nastąpił 3 grudnia tego roku.

W ramach projektu pn. „Modernizacja systemu uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Piszu” dokonano zakupu i montażu nowoczesnej stacji kontrolno-pomiarowej odpowiadającej za jakość wody w basenie. Skomplikowana aparatura na bieżąco reguluje nie tylko temperaturę i przepływ wody, ale odpowiada także za m. in. jej oczyszczanie, zawartość chloru, stopień pH itd. Do poprawy parametrów mikrobiologicznych oraz fizyko-chemicznych wody przyczyniła się również wymiana złoża w głównym filtrze pływalni.
Dzięki modernizacji znacznie poprawił się komfort użytkowania piskiej pływalni. Podstawowa różnica w jakości, którą mieszkańcy mogą już odczuć korzystając z pływalni polega na tym, że na basenie dużo mniej wyczuwalny jest zapach chloru.
Modernizacja systemu uzdatniania wody została wykonana w terminie od 13 listopada 2018r. do 29.11.2018r. Inwestycja o wartości blisko 132 tys. zł została dofinansowana kwotą 68.413,00zł ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Umowę o dofinansowanie Gmina Pisz zawarła z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na początku kwietnia br.