Odwołanie przetargu

Pisz, dnia 5 listopada 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Odwołanie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Stare Guty gm. Pisz.

Burmistrz Pisza informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) odwołuje przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 26/100 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 118 o pow. 2000 m2, położonej w obrębie Stare Guty gmina Pisz, ogłoszony na dzień 26 listopada 2018 r. na godz. 10.00.
Przyczyna odwołania przetargu jest błąd w ogłoszeniu o przetargu.
Osoby, które wpłaciły wadium, o którym mowa w ogłoszeniu o przetargu, otrzymają zwrot wpłaconej kwoty.