Mazury to Biznes – pierwsza taka konferencja w Piszu

“Mazury to Biznes” pod takim hasłem odbędzie się w Piszu I konferencja dla branży działających obszarze Kariny Wielkich Jezior Mazurskich.

Konferencja będzie trwała dwa dni od 26 do 27 września. Spotkanie odbędzie się w hotelu nad Pisą. I Konferencja „Mazury to Biznes”- największa regionalna konferencja branżowa i jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych roku dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Konferencja gromadzi czołowych ekspertów branży, którzy poruszą najważniejsze i najbardziej interesujące tematy związane z biznesem na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, by wspólnie wyznaczyć kierunki rozwoju dla regionu. Spotkanie służy także integracji środowisk związanych z Mazurami przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, lokalnego biznesu oraz pozostałych uczestników procesów biznesowych.
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w oparciu o promocje nowych modeli biznesowych, budowę trwałych łańcuchów kooperacyjnych w skali kraju, a także zwiększenie dynamiki ekspansji lokalnego biznesu na rynek krajowy, rynki zagraniczne oraz wzrostu wartości inwestycji.

Głównym rezultatem promocji będzie zwiększenie wartości przychodów małych i średnich przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, wzrost liczby nawiązanych kontraktów handlowych oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych, uzupełniających wsparcie publiczne przedsiębiorstw. Udział w realizowanym projekcie wzmocni wizerunek firmy, poprawi jej rozpoznawalność wśród nowych klientów, przyciągnie zainteresowanie inwestorów, a także wzbudzi ich zaufanie do inwestowania w KWJM.