Rusza program „Dobry Start” – 300 zł na wyprawkę szkolną

Uwaga mieszkańcy gmin Pisz, Biała Piska, Orzysz i Ruciane – Nida. Od 1 lipca 2018 r. można składać wnioski w ramach rządowego programu „Dobry Start”.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie “Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Rodzice mogą ubiegać się o pomoc od 1 lipca 2018 roku. Będą to mogli zrobić online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia będą mogli to zrobić także tradycyjnie, składając wniosek papierowy w tym samym miejscu, gdzie wniosek o 500 plus, czyli w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wnioski będzie można składać tylko do końca listopada.
Złożenie dokumentów po 30 listopada oznacza pozostawienie ich bez rozpatrzenia.

Kto może złożyć wniosek?

Świadczenie będzie wypłacane na wniosek:

jednego z rodziców;
opiekuna prawnego;
opiekuna faktycznego (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka);
rodziny zastępczej;
osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka;
dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej;
dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
lub na wniosek samej uczącej się osoby, o ile jest pełnoletnia, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców i rozpoczęła edukację przed 18 rokiem życia i dalej ją kontynuuje.

Ważne!

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy). Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych. Świadczenie „Dobry Start” nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „ Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.