Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Biała Piska

Przeżyli razem pół wieku. Jubileusz par małżeńskich z Gminy Biała Piska

50 lat nieprzerwanego pożycia małżeńskiego zasługuje na szczególne uznanie. Dlatego też wzorem lat ubiegłych, w dniu 22 maja 2018 r. w Białej Piskiej, mieliśmy okazję świętować 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego szesnastu par małżeńskich z Miasta i Gminy Biała Piska.

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w Kościele Parafialnym w Białej Piskiej w intencji par i ich rodzin. W czasie mszy małżonkowie podziękowali sobie nawzajem za przeżycie tych wszystkich lat razem na dobre i na złe we wzajemnej miłości, podali sobie prawe dłonie, po czym odnowili przyrzeczenie małżeńskie.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej. Małżonkowie, ich rodziny i najbliżsi, mogli obejrzeć okolicznościową prezentację multimedialną, po czym Jubilaci zostali uhonorowani ,,Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta RP na wniosek Burmistrza Białej Piskiej. Pary małżeńskie otrzymały także okolicznościowe listy gratulacyjne od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Burmistrza Białej Piskiej, pamiątkowe zdjęcia oraz kwiaty. Jednym z ostatnich wzruszających momentów dla Jubilatów były szczere życzenia wypowiedziane przez dzieci, wnuki i prawnuki. Zwieńczeniem całej uroczystości było wspólne zdjęcie, odśpiewanie ,,Sto lat”, tort, wspólny poczęstunek i opowieści, o tym jak zaczęła się miłość, która przetrwała 50 lat.

Wykaz par małżeńskich odznaczonych ,,Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
Janina i Ryszard Boguscy, Aleksandra i Czesław Gąska, Lilia Dominika i Józef Grzybowscy, Barbara i Czesław Kowalczykowie, Danuta i Wincenty Kowalewscy, Teresa i Kazimierz Miłoskowie, Janina i Janusz Lisieccy, Zdzisława i Czesław Niedźwieccy, Eugenia i Jan Niedźwieccy, Wiesława i Stanisław Pacowie, Halina i Wiesław Rogowscy, Urszula i Jan Rutkowscy, Stanisława i Franciszek Sawiccy, Celina i Kazimierz Staniszewscy, Celina i Józef Szymanowscy, Janina Franciszka i Karol Zielińscy.

Drodzy Jubilaci,
nie sposób wyrazić w kilku zdaniach naszego uznania i podziękowania dla Was, za historię Waszego życia w małżeństwie, za trud włożony w wychowanie dzieci, wnuków, wzajemne dzielenie się miłością, troską i radością każdego dnia. Dla Waszych najbliższych i społeczności lokalnej jesteście naszymi bohaterami. Dziś po upływie 50, a nawet i więcej lat wspólnej życiowej wędrówki, możecie być dumni. Na przestrzeni wspólnie spędzonych lat daliście przykład prawdziwej miłości, oddania drugiemu człowiekowi, tego co jest najbardziej wartościowe. Okres w jakim przyszło Wam rozpoczynać wspólną drogę, a był to 1967 rok, to bardzo trudny czas w dziejach naszego kraju, co zapewne także miało swoje odbicie w codziennym życiu Waszych rodzin. Tym bardziej jesteśmy pełni uznania, że wytrwaliście razem do dziś, że udało Wam się przejść tę bardzo trudną drogę, zbudować dom rodzinny, napełnić go miłością, wychować dzieci na wartościowych ludzi. Bądźcie dumni z Waszego trudu i poświęcenia.
Wszystkim parom, w imieniu mieszkańców Naszej Gminy i własnym składam serdeczne gratulacje, wyrazy uznania, życzenia długich lat życia w zdrowiu i miłości w otoczeniu dzieci i kochającej rodziny.

Z najlepszymi gratulacjami i życzeniami
Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

AULA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
NOSI IMIĘ JANA PAWŁA II

Na podstawie wspólnego wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej, Biskup Ełcki Jerzy Mazur wyraził zgodę na nadanie auli szkolnej imienia Jana Pawła II. Imię to nosiło gimnazjum w Białej Piskiej, w którego siedzibie znajduje się obecnie szkoła podstawowa. Inicjatywa nadania imienia auli w budynku przy ul. Moniuszki 7 w Białej Piskiej, przyczyni się do dalszego pielęgnowania pamięci o Janie Pawle II, poznawania treści jego nauczania i naśladowania jako wzorca niezwykłego człowieka i wielkiego patrioty. Dlatego też cieszy mnie, że myśl, którą rzuciłem na jednym ze spotkań w szkole Pani Dyrektor wraz z gronem pedagogicznym, pracownikami szkoły i młodym pokoleniem tak szybko i pięknie zrealizowali. Uroczystość odbyła się dnia 18 maja 2018 r., tj. w rocznicę urodzin papieża Polaka. Podczas uroczystości odsłonięto napis określający nazwę auli oraz wizerunek Jana Pawła II autorstwa pracowników, współpracowników i przyjaciół szkoły. Uczniowie przygotowali część artystyczną poświęconą patronowi auli, która uzyskała wielkie uznanie zgromadzonych. Imię patrona Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej, które zostało włączone do Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej, nie zostanie zapomniane. Tym aktem, praca wychowawcza szkoły ponownie została związana z największym autorytetem współczesnego Świata, Kościoła i naszej Ojczyzny.

Jan Paweł II był jednym z niewielu na świecie ludzi uważanych powszechnie za autorytety moralne. Chcemy, aby nasi uczniowie mogli zawsze powołać się na kogoś, kto nie zgadzał się na zastąpienie dobra egoizmem i nienawiścią, i wskazywał, aby nauka i zdobywanie wiedzy było priorytetem życia młodego pokolenia. Stąd motto na ścianie auli ,,Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – Jan Paweł II. Już niedługo w szkole powstanie izba pamięci poświęcona osobie Świętego Jana Pawła II.

,,RODZINA – DOM – OJCZYZNA”
JUBILEUSZOWE XX WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY

Szanowni Państwo,
corocznie od 1999 roku, na przełomie maja i czerwca, organizowane są Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. W tym roku przypadają one w dniach od 11 maja do 15 czerwca 2018 r. i przebiegają pod hasłem ,,Rodzina – Dom – Ojczyzna”. Wzorem minionych edycji, także i w tym roku, ich obchodom towarzyszyć będzie wiele inicjatyw oraz wydarzeń społecznych i kulturalnych. Gmina Biała Piska włączyła się jak co roku do obchodów XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny organizowanych przez samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Obchody Dni Rodziny zaplanowane są w następujących placówkach i instytucjach gminnych:
1) w Szkole Podstawowej w Białej Piskiej – 14.05.- 12.06.2018 r.
2) w Szkole Podstawowej w Skarżynie – 29.05 -30.05.2018 r.
3) w Szkole Podstawowej w Drygałach – 30.05.2018 r.
4) w Szkole Podstawowej w Bemowie Piskim – 11.05. – 15.06.2018 r.
5) w Szkole Podstawowej w Kożuchach – 8.06.2018 r.
6) w Szkole Podstawowej w Kumielsku – 5.06.2018 r.
7) w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej – 7.06.2018 r.
8) przez M-GOK:
– w Drygałach – 30.05.2018 r.
– w Białej Piskiej -03.06.2018 r
Organizatorami przedsięwzięcia na terenie Gminy Biała Piska są: placówki oświatowe, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej i Punkt Konsultacyjny w Białej Piskiej.
Serdecznie zachęcam Państwa do włączenia się po raz kolejny w tę cenną, gminną i wojewódzką inicjatywę oraz zapraszam na zaplanowane w naszej gminie festyny, konkursy i imprezy sportowe.

GMINNE INWESTYCJE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Biała Piska,
chciałbym przedstawić Państwu aktualne informacje na temat realizowanych
i planowanych zadań oraz inwestycji w Naszej Gminie. Okres wiosenny to czas wzmożonych inwestycji. Po przeprowadzeniu przetargów oraz podpisaniu umów wykonawcy rozpoczęli roboty budowlane. W pierwszej kolejności realizujemy zadania na które pozyskaliśmy środki unijne. Zadania te wymagają terminowego wykonania oraz rozliczenia, które podlega szeregu kontrolom zewnętrznym przed wypłaceniem środków finansowych. Zakończone zostały poniższe zadania inwestycyjne;
Modernizacja drogi gminnej ul. Cicha w Białej Piskiej poprzez wymianę nawierzchni drogi. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Modernizacja drogi do miejscowości Komorowo. Projekt dofinansowany z funduszy Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej zrealizował projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, który polegał na modernizacji sali taneczno – teatralnej.

Nasza spółka ZWiK Sp. z o.o. zakończyła realizację inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kaliszki. Obecnie uruchamiane są przepompownie oraz przyłącza.
W trakcie realizacji są inwestycje drogowe:
Modernizacja drogi gminnej w Pogorzeli Wielkiej poprzez wymianę nawierzchni drogi. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Modernizacja drogi gminnej w Rakowie Małym poprzez wymianę nawierzchni drogi. Prace drogowe rozpoczęto po wykonaniu modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej przez naszą spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Jak Państwo zapewne zauważyliście trwają prace budowlane przy modernizacji targowiska miejskiego w Białej Piskiej oraz przy modernizacji placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej. Projekty te są dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Białej Piskiej dokonał wyboru wykonawcy kolejnej inwestycji: Modernizacja placu zabaw przy Sołeckim Centrum Kultury w Drygałach, na realizację której również pozyskał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

Warto także zaznaczyć, że M-GOK w Białej Piskiej w dniach 22-23 czerwca 2018 roku realizuje kolejny projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Tym razem jest to projekt promocyjno – kulturalny „Mazurska Rybka”.

Przygotowane i ogłoszone zostały przetargi na realizacje poniższych zadań:
Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Białej Piskiej. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
Remont budynku świetlicy oraz remizy OSP w Skarżynie.

W trakcie przygotowywania jest procedura przetargowa na realizacje kolejnych inwestycji:
Modernizacja drogi wewnętrznej nr geod. 20/101 w Bemowie Piskim.
Zagospodarowanie terenów gminnych przy ul. Moniuszki oraz remont ciągów pieszych od osiedla Witosa w kierunku ul. Różanej w Białej Piskiej.

W ramach ogłoszonego konkursu dla programu PROW 2014-2020 przygotowaliśmy
i złożyliśmy dokumenty aplikacyjne o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania: Modernizacja i zagospodarowanie z przeznaczeniem na taras widokowy zabytkowej wieży ciśnień w Białej Piskiej. Projekt jest w trakcie oceny merytorycznej.

Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie konkursu na dofinansowanie modernizacji dróg w ramach programu PROW 2014-2020, na który przygotowujemy dokumenty aplikacyjne o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pawłocin poprzez zmianę nawierzchni drogi.

Wykonana została wstępna koncepcja budowy sali teatralno – kinowej przy budynku M-GOK, na którą zostały pozyskane środki ministerialne i mamy podpisaną umowę na dofinansowanie. Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

Szanowni Mieszkańcy,
zakres inwestycji planowanych do wykonania w naszej Gminie jest duży. Cieszy fakt, że na większość realizowanych przez nas dużych zadań inwestycyjnych już pozyskaliśmy lub też planujemy pozyskać środki zewnętrzne, przeważnie środki unijne. Dziękuję za Państwa wsparcie i wyrozumiałość w związku z pewnymi utrudnieniami i niedogodnościami związanymi z realizacją części inwestycji. Wierzę, że Państwa wsparcie oraz dobra i merytoryczna współpraca z Radą Miejską oraz praca nas wszystkich wspólnie przyczyni się do zrealizowania następnych ważnych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji.

Szanowni Państwo,
oprócz tych wielu dobrych informacji, zobowiązany jestem do poinformowania Państwa, że po wielu latach wróciła „mroczna” sprawa, która echem odbiła się nie tylko w naszym województwie, ale i całym kraju, i ukazała Naszą Gminę w bardzo złym świetle. Jak zapewne Państwo domyślacie się chodzi o budowę drogi zwanej potocznie „Kózkostradą”, a dokładnie o nieprawidłowości jakich przy jej realizacji i dofinansowaniu dopuścił się ówczesny burmistrz wraz z dwojgiem współpracowników.
Już w 2003 roku Radni Rady Miejskiej alarmowali i informowali Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i media o tej skandalicznej sytuacji, złożyli też zawiadomienie do prokuratury o możliwość popełnienia przestępstwa.
Dopiero po szczegółowym zbadaniu sprawy przez Centralne Biuro Śledcze, prokuratura postawiła w/w trzem osobom zarzuty, a Sąd Okręgowy w Łomży II Wydział Karny w kwietniu 2015 roku wydał wyroki skazujące, podtrzymane następnie przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Kary pozbawienia wolności wszystkim oskarżonym zostały warunkowo zawieszone na okres próby wynoszący po 2 lata. Dla Gminy pozostał kłopot. Nieprawidłowości, jakich przy realizacji inwestycji i dofinansowaniu dopuścił się ówczesny burmistrz wraz z dwojgiem współpracowników potwierdzone prawomocnymi wyrokami skazującymi, stanowiły podstawę dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie o wystąpienie do Gminy Biała Piska o zwrot dofinansowania wraz z odsetkami. Agencja zażądała kwoty ponad 1 milion 94 tysiące złotych (na tę kwotę składał się zwrot dotacji + odsetki za okres XII.2003r.-VIII.2013r.) oraz dodatkowo odsetki od VIII.2013r. do dnia zapłaty. Broniliśmy się przed Sądem i ostateczna kwota do zwrotu zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu wyniosła: 712 044,59 zł (494 287,32 zł zwrot dotacji + 217 757,27 zł odsetki). Kwota ta została zapłacona do ARiMR w Warszawie w tym roku.
W sprawie umorzenia dofinansowania oraz odsetek osobiście rozmawiałem z Panią Prezes ARiMR w Warszawie, a także z przedstawicielami Prezesa ARIMR, wspierali nas też przyjaciele Gminy. Argumentowałem między innymi tym, że za błędy i łamanie prawa przez ówczesnego burmistrza i jego współpracowników konsekwencje finansowe musi teraz ponieść Gmina, czyli wszyscy mieszkańcy. Co uważam za niesprawiedliwe. Dlaczego niewinni mieszkańcy mają odczuć zwrot środków finansowych z budżetu Gminy, które można byłoby przeznaczyć na inne ważne sprawy takie jak: inwestycje, remonty budynków komunalnych, realizacje zadań w sołectwach, czy pomoc najbiedniejszym.
W związku z pytaniami mieszkańców, czy Gmina podejmie działania o zwrot do budżetu tej kwoty wobec osób, które ewidentnie zawiniły, zwróciłem się do Rady Miejskiej o opinię w tej sprawie. Większość Radnych uważa, że Gmina powinna wyegzekwować zapłaconą kwotę. W związku z powyższym, w przypadku, gdy te osoby dobrowolnie nie zwrócą pieniędzy Gmina nie będzie miała innej możliwości jak tylko wystąpić do Sądu na drodze cywilnej o zwrot tej kwoty.
Mam nadzieję, że zarówno ówczesny burmistrz, jak i jego współpracownicy zwrócą te pieniądze. To oni popełnili błędy, za co zostali skazani prawomocnymi wyrokami. Przecież te pieniądze to pieniądze nas wszystkich – mieszkańców. Jeżeli nie, to w tej sprawie w imieniu Gminy Pan Mecenas wystąpi do Sądu.

Brak komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.