Finanse powiatu na najwyższym poziomie


Miło mi poinformować Państwa, że od kilku dni, Powiat Piski szczycić się może prestiżowym wyróżnieniem, jako jeden z najlepiej zarządzanych finansowo powiatów wśród jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju.

Wyniki ogólnokrajowego rankingu Skarbnik Samorządu 2018 oficjalnie ogłoszono 18 maja w Gdyni, w trakcie „Kongresu Perły Samorządu 2018”, którego organizatorami, przy Patronacie Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, są Gazeta Prawna i Miasto Gdynia.
Finanse Powiatu Piskiego oceniano w kategorii powiatów do 60 tyś. mieszkańców. W tej kategorii otrzymaliśmy III miejsce, znajdując się tym samym w gronie najlepiej zarządzanych finansowo samorządów w całym kraju.
Co ważne i co zaznaczył Marek Tejchman, z-ca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej: (…) Ranking jest niezależny, audytowany, cieszy się tak dużym zainteresowaniem, ponieważ samorządy nic za niego nie płacą, dlatego jest tak obiektywny i wiarygodny (…) Dla Powiatu Piskiego to ogromne i wiele znaczące wyróżnienie, że Skarbnik Powiatu Piskiego Pani Barbara Koprowska, znalazła się w pierwszej trójce w kraju, wśród najlepiej ocenionych skarbników w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców.

Chciałbym podkreślić, że wspólnie z Zarządem i Radą Powiatu Piskiego staramy się określać priorytety rozwoju naszego powiatu tak, by ciągle podnosić jakość życia mieszkańców tego regionu. Właściwe zarządzanie samorządem to przede wszystkim myślenie o przyszłości, stawiając na rozwój ale i stabilność. Osiągnięcie tych celów nie jest możliwe bez sprawnego zarządzania budżetem, w czym nieocenioną jest Skarbnik Powiatu Pani Barbara Koprowska, która wraz z pracownikami Wydziału Finansowego, sprawują pieczę nad finansami całego Powiatu Piskiego, w tym wszystkich jednostek organizacyjnych. Zaznaczyć tu muszę również, że od lat finanse powiatu oceniane są bardzo dobrze przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a przyznana nagroda jest dodatkową formą docenienia i podziękowania dla żmudnej i ciężkiej pracy finansistów naszego samorządu.
Przyznane wyróżnienie jest też jedną z najlepszych nagród, jakie mogliśmy otrzymać w związku z XX-leciem działalności powiatów. To doskonałe potwierdzenie również tego, że w powiecie „dzieje się dobrze”.


Starosta Piski Andrzej Nowicki