Ruszył nabór Terytorialsów do batalionu lekkiej piechoty w Ełku

Rozpoczął się nabór do batalionu lekkiej piechoty w Ełku. Ochotnicy z powiatu ełckiego, oleckiego i piskiego, którzy chcieliby wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej mogą zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku.

O przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) mogą ubiegać się zarówno rezerwiści jak i osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową. Pierwszym krokiem jednych i drugich powinien być kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień. Wojska Obrony Terytorialnej umożliwiają najbardziej optymalne połączenie dotychczasowej aktywności w życiu cywilnym ze służbą wojskową. Jest to możliwe dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy. Dodatkową zaletą Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) jest wspieranie indywidualnych predyspozycji, talentów i zainteresowań ochotników.

W szeregach WOT mile widziane są zarówno osoby aktywne społecznie, jak i te, które dopiero szukają pomysłu na siebie. Jest to miejsce dla tych, którzy chcą kontynuować rodzinne tradycje patriotyczne lub po prostu szukają przygody.
Swoje miejsce znajdą tu również osoby pracujące, specjaliści z różnych dziedzin, jak
i poszukujący zatrudnienia. WOT to miejsce zarówno dla młodych, energicznych, jak i nieco starszych, z dużym doświadczenie życiowym i zawodowym.

Jak zostać Terytorialsem?
Kandydat do WOT musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 18 lat, być zdrowy psychicznie i fizycznie. Nie może być karany oraz nie może pełnić innego rodzaju służby wojskowej. Wniosek o powołanie do TSW można pobrać ze strony internetowej www.terytorialsi.mil.pl. Witryna została zaprojektowana z myślą o kandydatach. Proces rekrutacji opisany jest prosto i czytelnie. Dzięki stronie www można też ustalić adres najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień, która odpowiada za procedurę naboru.
Ochotnicy z powiatu ełckiego, oleckiego i piskiego, którzy chcieliby wstąpić do WOT mogą zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku, gdzie uzyskają informacje
o warunkach służby w WOT, zasadach naboru czy też niezbędnych wymaganiach jakie musi spełnić kandydat do WOT.

Jak będziemy szkolić?
Na potrzeby szkolenia żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową
w Wojskach Obrony Terytorialnej został wdrożyły innowacyjny – trzyletni system szkolenia. System ten jest skonstruowany w taki sposób aby umożliwić pogodzenie życia osobistego i zawodowego ze służbą wojskową. Pierwszym etapem tego szkolenia są tzw. „szesnastki”, czyli 16-dniowe szkolenia podstawowe oraz 8-dniowe szkolenia wyrównawcze. mSzkolenia podstawowe są skierowane do osób, które wcześniej nie były w wojsku, trwają one 16 dni. Priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Pierwsze 16 dni to podstawa, na której rozwijana jest dalsza wiedza wojskowa. Szkolenia wyrównawcze są skierowane do rezerwistów rozpoczynających Terytorialną Służbę Wojskową. Jego celem jest wyrównanie poziomu wyszkolenia ochotników, którzy wcześniej pełnili służbę w różnych jednostkach wojskowych. 16-dniowe szkolenie podstawowe, czy też 8-dniowe wyrównawcze jest tylko przepustką do dalszego szkolenia Terytorialsów.

Jak przygotowujemy się do wspierania lokalnych społeczności?
Pierwszą misją formowanych Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona, a drugą wspieranie lokalnych społeczności, czyli reagowanie w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof czy też wypadków. mWojska Obrony Terytorialnej (WOT) są przygotowywane do realizacji zadań zarówno w czasie pokoju, kryzysu jak i wojny. Wspólnym mianownikiem zadań stojących przed WOT w tych trzech stanach będzie zawsze pomoc i wsparcie społeczności lokalnej, w której Terytorialsi codziennie funkcjonują.

WOT – integratorem i szansą dla lokalnej społeczności
Zadaniem WOT jest jak najlepsza integracja z lokalnymi społecznościami
i instytucjami pełniącymi służbę na ich rzecz. Z biegiem czasu będzie się to przekładało na doprowadzenie do zwiększenia ich potencjału, a w konsekwencji będzie wpływać na harmonijny rozwój tych społeczności.

tery

Inwestycja w ludzi
WOT będą szkoliły w bardzo wielu specjalnościach, a umiejętności zdobyte podczas tych szkoleń będą mogły być wykorzystane w życiu codziennym. Poza własnymi szkoleniami WOT będą kontraktowały szereg szkoleń specjalistycznych dając w ten sposób swoim żołnierzom możliwość zdobycia kwalifikacji, które podniosą ich wartość na rynku pracy. Działania takie z jednej strony będą przyciągały kandydatów do służby w WOT, a z drugiej strony będą mogły być wykorzystane przez lokalne społeczności.

Zawsze gotowi, zawsze blisko
Pomimo, że państwo dysponuje wyspecjalizowanymi służbami niosącymi pomoc to, stała obecność w rodzinach i społecznościach czyni Terytorialsów bezpośrednimi świadkami każdego zdarzenia. Żołnierze WOT będą przygotowywani nie tylko do walki. Każdy z nich zostanie wyposażony w umiejętności i narzędzia, które będą służyć ratowania innych ludzi,a także wspierania służb do tego wyspecjalizowanych.

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest województwo warmińsko-mazurskie. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty (blp): Morągu, Braniewie, Giżycku, Ełku oraz Olsztynie. Brygadą dowodzi płk Mirosław Bryś.