Rozpoczynamy kolejną ważną inwestycję

27 kwietnia 2018 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej została podpisana umowa na zadanie „Przebudowa targowiska miejskiego w Białej Piskiej” Pozyskaliśmy na ten projekt dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 945 530 zł.

Przy podpisaniu umowy obecni byli Radni Rady Miejskiej z terenu miasta oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa którzy wspólnie z wykonawcą omówili zakres inwestycji oraz poszczególne etapy robót.

Zakres inwestycji przewiduje:
1. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych.
2. Utwardzenie terenu targowiska kostką brukową – powierzchnia 4 580 m² .
3. Wykonanie 2 wiat handlowych o łącznej powierzchni handlowej 961 m².
4. Budowę budynku toalet.
5. Ogrodzenie i oświetlenie terenu targowiska oraz monitoring.
6. Wykonie ciągów pieszych oraz miejsc postojowych.
7. Przebudowę drogi dojazdowej do targowiska.
Zgodnie z zapowiedziami wykonawcy roboty budowlane ruszą po 10 maja 2018 r.

UWAGA
Z uwagi na bezpieczeństwo kupujących i handlowców na czas realizacji inwestycji lokalizacja miejsca targowiska zostanie czasowo przeniesiona do Parku Miejskiego
w Białej Piskiej, gdzie do dyspozycji jest istniejący plac, zadaszenie oraz ciągi piesze. Teren ten jest wyposażony w energię elektryczną oraz jest oświetlony. Dodatkowo zostanie zabezpieczony w kontenery na śmieci oraz przenośne toalety. Miejsca parkingowe zostaną wyznaczone wzdłuż ul. Parkowej. Szczegółowe informację zostaną przedstawione Państwu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
a dodatkowo bezpośrednio wszystkim handlowcom oraz osobom kupującym
w najbliższe dwie środy handlowe tj; 2 i 9 maja 2018 r.