Nowy projekt powiatu i Litwy

„Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej w rejonie Piskim i Alytusie” – nowy projekt Powiatu Piskiego oraz litewskiego partnera – Rejonu Alytus, został oficjalnie rozpoczęty.

w dniu 23 kwietnia 2018 r.
To już szósty wspólnie realizowany z litewskim partnerem projekt dofinansowany ze środków unijnych. Umowę na jego realizację podpisano we wtorek 23 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego.
Spotkanie, które zainaugurowali starosta piski Andrzej Nowicki wspólnie z merem Rejonu Alytus Algirdasem Vrubiauskasem, poświęcone było przede wszystkim prezentacji głównych celów i zadań przewidzianych do realizacji w powyższym projekcie.

Projekt zakłada działania nastawione na obustronną promocję Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus jako celów podróży, wypoczynku, aktywnych form spędzania czasu wolnego.
W projekcie zaplanowano stworzenie interaktywnych map promujących lokalne obiekty dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego- odrębnie dla Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus, na których umieszczane będą informacje o lokalnych atrakcjach dziedzictwa kulturowego
i naturalnego oraz miejscach, które warto odwiedzić.

Równolegle, realizowane będą działania mające na celu promocję aktywnych form spędzania czasu wolnego i lokalnych miejsc, w których te formy można realizować. Ta forma promocji realizowana będzie przy organizacji wyjazdów młodzieży do regionów partnerskich oraz wizyt studyjnych z udziałem osób dorosłych.
Powstaną również tradycyjne foldery promocyjne w wersji polsko-litewsko- anglojęzycznej, promujące aktywne formy spędzania czasu wolnego w regionach partnerskich.
Całkowita wartość projektu Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej w rejonie Piskim i Alytusie” wynosi 37 745,30 EUR, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych, tj. 32 083,50 EUR, wkład własny partnerów stanowi 15 %,
tj. 5 661,80 EUR. Liderem projektu jest Powiat piski, partnerem litewski Rejon Alytus.
Projekt realizowany będzie do końca stycznia 2019 r.