WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Informuje się, że w dniu 20.04.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszone zostały następujące wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
1) lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku mieszkalnym nr 105 Bemowie Piskiem przy
ul. Kętrzyńskiego,
2) lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku mieszkalnym nr 18 Drygałach przy ul. Grunwaldzkiej.
Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości winni złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 02.06.2018 r.

Burmistrz Białej Piskiej Wojciech Stępniak

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY

Informuje się, że w dniu 20.04.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Biała Piska, przeznaczonej do zamiany z osobą fizyczną. Wykaz dotyczy działki 242/2 o pow. 0,1466 ha.
Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości winni złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 02.06.2018 r

Burmistrz Białej Piskiej  Wojciech Stępniak

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

Informuje się, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Białej Piskiej wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

w Białej Piskiej: przy ul. Słowackiego: dz. 226/18 o pow. 28 m²; przy ul. Witosa: cz.dz. 296/10
o pow. 280 m²; cz.dz. 296/10 o pow. 250 m²; cz.dz. 296/10 o pow. 29,60 m²;

w Bemowie Piskim: cz.dz. 20/88 o pow. 100 m²; przy ul. Lipowej: cz.dz. 20/90 o pow. 21 m²;

w Drygałach: przy ul. Polnej: cz.dz. 324/11 o pow. 24 m²; przy ul. Sienkiewicza: cz.dz. 179/4
o pow. 12 m².

Burmistrz Białej Piskiej Wojciech Stępniak