OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

Informuje się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszone zostały ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości. Ogłoszenia dotyczą sprzedaży :
1) działki nr 61/3 o pow. 0,2730 ha położonej w Monetach, przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Termin przetargu- 22.05.2018 r. godz. 10:00. Termin wpłaty wadium do dnia 16.05.2018 r. (trzeci przetarg).
2) działki nr 700/1 o pow. 0,0800ha położonej w Białej Piskiej przy ul. Różanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wolnostojącego budynku garażowego. Termin przetargu- 22.05.2018 r. godz. 11:00. Termin wpłaty wadium do dnia 16.05.2018 r. (pierwszy przetarg).
3) działki nr 200/9 o pow. 0,1129 ha położonej w Białej Piskiej przy ul. Sportowej, przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej. Termin przetargu- 22.05.2018 r. godz. 12:00. Termin wpłaty wadium do dnia 16.05.2018 r. (trzeci przetarg).
4) nieruchomości składającej się z działek nr 200/2 i 200/10 o pow. łącznej 0,1128 ha położonej
w Białej Piskiej przy ul. Sportowej, przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej; Termin przetargu- 22.05.2018 r. godz. 13:00. Termin wpłaty wadium do dnia 16.05.2018 r. (trzeci przetarg).
5) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, stanowiącej działkę nr 13/1 o pow. 0,1569 ha. Termin przetargu- 23.05.2018 r. godz. 10:00. Termin wpłaty wadium do dnia 16.05.2018 r. (pierwszy przetarg).
6) nieruchomości niezabudowanej składającej się z sześciu działek o nr geod. 70, 71/1, 71/2, 71/5, 71/6, 71/7 o powierzchni łącznej 2,1737 ha, położonej w Białej Piskiej przy ul. Piłsudskiego, przeznaczonej na cele zabudowy usługowej. Cena nieruchomości po zastosowaniu 30% obniżki wartości wynosi: 399 217,00 zł. Termin przetargu- 23.05.2018 r. godz. 10:00. Termin wpłaty wadium do dnia 16.05.2018 r. (drugi przetarg).
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UM w Białej Piskiej lub pod nr telefonu 87 4241-370.

Burmistrz Białej Piskiej Wojciech Stępniak