Mazurska Pętla Rowerowa – to będzie turystyczny hit

Podpisano umowę na realizację 300-kilometrowego szlaku rowerowego dookoła Wielkich Jezior Mazurskich. To będzie turystyczny hit na Mazurach.

Początek pomysłu sięga 2014 roku, kiedy powstał dokument  “Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – strategia”. To w nim między innymi znalazło się zalecenie stworzenia Mazurskiej Pętli Rowerowej. Poza główna 300-kilemotrowa oznakowaną w terenie trasą ma powstać ok 20 lokalnych szlaków rowerowych o łącznej długości 500 km w ciekawych przyrodniczo miejscach. Cały szlak  będzie posiadał jednolite oznakowanie oraz 42 miejsca odpoczynku. W projekcie przeznaczono także fundusze na promocję rowerowej pętli – mapy przewodniki oraz aplikację mobilną.

Zakładany przebieg  Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Węgorzewo – Ogonki – Pozezdrze – Pierkunowo – Giżycko – Wilkasy – Kanał Kula – Rydzewo – Cierzpięty – Okartowo – Karwik – Pisz – Wiartel – Krzyże – Ruciane Nida – Iznota – Mikołajki – Stare Sady – Jora Wielka – Notyst – Ryn/Pętla Mrągowska: Jora Wielka – Użranki – Kosewo – Mrągowo – Młynowo – Ryn – Sterławki Małe – Doba – Radzieje – Przystao/Mamerki – Węgorzewo.

Koszt całkowity utworzenia Mazurskiej Pętli Rowerowej to ok. 51 mln zł, z czego 40,8 mln zł (80%) stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 to dwanaście sąsiadujących ze sobą mazurskich gmin (od Węgorzewa, przez Giżycko i Mikołajki aż po Pisz) oraz powiaty: Piski i Giżycki. Stowarzyszenie zostało powołane, aby realizować założenia Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, czyli projekty służące m. in. rozwojowi gospodarczemu, edukacji, ochronie środowiska, promocji tych gmin i powiatów. Projekty są finansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.