Taka koperta może uratować życie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu rozpoczął akcję edukacyjną promującą „Kopertę życia”.

Akcja skierowana jest szczególnie do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych, polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych czyli informacji niezbędnych podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego w trakcie udzielania pomocy medycznej.

Adresowana jest do lekarzy i ratowników pogotowia wezwanych na interwencję w domu chorego. Stanowi nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie.

Jak wygląda Koperta życia

Jest to zestaw składający się z plastikowej, zamykanej na zatrzask koperty, oznaczonej specjalnym nadrukiem, karty informacyjnej (ankiety) która zawiera podstawowe informacje o stanie zdrowia, lekach, uczuleniach oraz naklejki na drzwi lodówki, która informuje o obecności koperty życia wewnątrz lodówki.

Koperta na drzwiach lodówki – dokumentacja medyczna w środku

Kopera życia znaleziona przez ratownika wezwanego do domu chorego w stanie zagrożenia życia, gdy właściciel koperty nie będzie w stanie samodzielnie udzielić informacji na temat swojego stanu zdrowia, chorób, przyjmowanych leków, stanowi nieocenioną pomoc dla lekarzy i ratowników medycznych. Pozwala służbom medycznym w szybki sposób zapoznać się z niezbędnymi informacjami o stanie zdrowia osoby chorej i podjąć szybkie działania ratujące życie.

O ludzkim życiu często decydują minuty. Ratownikom medycznym przybyłym na pomoc osobom starszym, samotnym brakuje informacji o stanie zdrowia chorego i przyjmowanych przez niego lekach. Dzięki przejrzystemu systemowi przechowywania dokumentacji medycznej udzielanie pomocy będzie szybsze, łatwiejsze, a co za tym idzie wzrośnie także szansa na efektywne działania ratujące życie i zdrowie chorego. Ratownicy medyczni podkreślają, że wielokrotnie informacje zawarte w kopercie pomogły w szybkim i skutecznym podjęciu odpowiednich działań ratujących ludzkie życie.

Akcja rozpowszechniania kopert życia wśród seniorów, osób samotnych i chorych zyskała poparcie lekarzy i ratowniczych służb medycznych. Pracownicy pogotowia potwierdzają, że niejednokrotnie informacje zawarte w kopercie życia pomogły w podjęciu odpowiednich działań ratujących ludzkie życie.

Dystrybucja kopert

Realizatorem kampanii edukacyjnej „Kopert życia” jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu. Program przewidziany jest do realizacji długofalowej, a liczba kopert ustalana będzie według potrzeb. „Kopertę życia ” można otrzymać bezpłatnie w siedzibie M-GOPS w Piszu.

Wszystkie osoby zainteresowane programem zapraszamy na spotkania informacyjne w dniach: 28 marca i 6 kwietnia 2018r. godz. 10.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wąglicka 1