Pękła rura przesyłowa sieci wodociągowej pod mostem – PWiK usuwa awarię

Dziś około godziny 9 rano doszło do awarii sieci wodociągowej, polegającej na rozszczelnieniu wodnej rury przesyłowej na prawobrzeżną części Pisza. Wyciek jest duży.

Rozszczelniła się rura pod mostem samochodowym w centrum Pisza. Pomimo dużego wycieku wody, dyrekcja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji uspokaja mieszkańców.

– Nie jest to jedyna z nitek zasilających tę cześć miasta w wodę – uspokaja Leszek Leniec, dyrektor PWiK. – Na czas usuwania awarii mogą pojawić się przerwy w dostawie wody u odbiorców zlokalizowanych w okolicach ronda Mazurskiego. Nasze ekipy już pracują na miejscu.

Jak powiedział nam dyrektor PWiK, jeśli nie pojawią się dodatkowe utrudnienia, usunięcie awarii nie powinno trwać długo. Nie będzie też potrzeby usuwania skutków awarii, ponieważ wylewająca się woda spływała do rzeki Pisy.