Namaluj, narysuj Niepodległą – Konkursy plastyczne na 100-lecie

Muzeum Ziemi Piskiej i Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu organizują Gminny Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Zadaniem uczestników będzie zilustrowanie symboli narodowych bądź legendy o początkach państwa polskiego. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych z gminy Pisz, organizowany we współpracy z SP Nr 1 w Piszu, to jedno z wydarzeń wpisujących się w Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, przygotowywane przez Muzeum Ziemi Piskiej.

– Najmłodsi uczniowie będą mieli okazję wykazać się nie tylko talentem artystycznym, ale także włączyć się w upamiętnienie najważniejszych wydarzeń i postaci sprzed wieku, które pozwoliły odbudować suwerenne państwo polskie – mówi dr Aneta Agnieszka Karwowska, dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej. – Myślę, że to dobra forma nauki patriotyzmu, co w tym szczególnym roku jest niezwykle ważne. Będziemy angażować uczniów piskich szkół we wszystkie wydarzenia w ramach naszych Obchodów Jubileuszu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Uczestnicy Gminnego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe. Zadaniem młodszych uczniów, z klas I-III, będzie zilustrowanie polskich symboli narodowych. Tematyka prac w starszej grupie, kl. IV-VI, ma dotyczyć legend o początkach państwa polskiego. Uczestnicy mogą przedstawić postaci czy wydarzenia z podań o Lechu, Czechu i Rusie, Popielu, Piaście Kołodzieju, Warsie i Sawie oraz Wandzie, co Niemca nie chciała.

Prace konkursowe przyjmowała będzie SP Nr 1 w Piszu. Konkurs rozpoczyna się 5 lutego, a termin składania prac mija 9 kwietnia. Jury wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych. Fundatorem nagród dla laureatów jest Muzeum Ziemi Piskiej, a ich wręczenie odbędzie się 20 kwietnia podczas konferencji „Warmia i Mazury na drodze ku niepodległej Polsce. W setną rocznicę niepodległości Polski” w Muzeum.
Każda praca zgłoszona do konkursu, powinna być zatytułowana oraz podpisana imieniem i nazwiskiem autora, a także nazwą szkoły. Uczestnik musi złożyć także oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie przez akceptację regulaminu podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Szczegółowy regulamin oraz oświadczenie są dostępne na stronach internetowych organizatorów: www.muzeumziemipiskiej.pl oraz www.sp1.pisz.pl. Konkurs koordynują Alina Skrodzka i Marzena Krom-Ruchała, nauczycielki SP Nr 1 w Piszu, tel. 87 423 25 22.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Konkurs plastyczny Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych oraz szkół średnich do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym „POLSKA NIEPODLEGŁA” w 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Celem konkursu jest promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród młodzieży wizerunku Polski, rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej, przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.

Konkurs trwa od 1 lutego do 16 kwietnia 2016 r.