To był dobry rok dla piskiej policji

W Komendzie Powiatowej Policji w Piszu odbyła się roczna odprawa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, insp. Tomasza Klimka. Podsumowano pracę za rok 2017 oraz określono priorytety na rok bieżący.

8 lutego br w piskiej komendzie odbyła się roczna odprawa Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, mł. insp. Radosława Drach z podległymi funkcjonariuszami. W podsumowaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Klimek. W spotkaniu wziął udział również Starostwa Powiatu Piskiego oraz burmistrzowie gmin. W podsumowanie uczestniczył także prokurator Prokuratury Rejonowej w Piszu.

Komendant Powiatowy ocenił pracę policjantów w całym powiecie prezentując dane statyczne obrazujące osiągnięte wyniki. Młodszy inspektor Radosław Drach powiedział, że w roku 2017 KPP Pisz osiągnęła zakładane mierniki prewencyjne, m.in. ilość policjantów skierowanych do służby, czas reakcji na zdarzenie, służby obchodowe oraz spotkania ze społeczeństwem.

Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o mierniki kryminalne. W roku 2017 KPP w Piszu odnotowała 968 przestępstw , czyli o 169 mniej niż rok wcześniej. Wzrosła wykrywalność w przestępczości ogółem z 72,6 % do 74,5 %, czyli o 1,9 %. Spadła liczba przestępstw kryminalnych z 715 do 645 , wzrosła natomiast ich wykrywalność z do 62,9% do 67,1 %. Zmniejszyła się również przestępczość w tzw. „7 kategoriach przestępstw”, czyli tych najbardziej uciążliwych społecznie takich jak: kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, rozbój, uszczerbek na zdrowiu, bójka, pobicie, uszkodzenie mienia. Liczba ta zmalała z 404 w 2016 do 315 w 2017 roku.

Komendant zwrócił też uwagę na ideę funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W roku 2017 obywatele nanieśli na mapę 728 różnego rodzaju zgłoszeń w powiecie piskim. 280 z nich zostało uznanych za potwierdzone, a 420 zgłoszeń nie zostało potwierdzonych. Wskaźnik potwierdzalności w naszym powiecie kształtuje się na poziomie 41,35%. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło: spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – 306; ruchu drogowego- 245, ochrony środowiska- 47, miejsc grupowania się małoletnich – 25, ale naniesione zostały też 3 zagrożenia w kategorii bezpieczeństwo na obszarach wodnych.

Jeśli zaś chodzi o sytuację na drogach to w roku 2017 policjanci odnotowali 177 przestępstwa drogowe, czyli o 14 więcej niż rok wcześniej. Zwiększyła się też liczba kolizji na piskich drogach z 406 do 454. Zmniejszyła się natomiast liczba wypadków drogowych. W roku 2016 było ich 49, a w roku 2017 – 43. Nieznacznie wzrosła liczba rannych z 52 w 2016 roku do 53 w roku 2017. Spadła natomiast liczba osób, które zginęły na naszych drogach. W roku 2017 na drogach powiatu piskiego zginęło 6 osób, czyli o 2 mniej niż rok wcześniej.

Komendant Powiatowy zwrócił uwagę na to, że w minionym roku wzrosła liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, którzy dopuścili się popełnienia przestępstwa, czyli kierowali pojazdem mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. W roku 2017 policjanci zatrzymali 139 nietrzeźwych kierujących, a rok wcześniej – 124.
Mł. insp. Radosław Drach podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za dobrą pracę i wyniki osiągnięte w roku 2017.

Komendant Powiatowy słowa podziękowania złożył także pod adresem przedstawicieli lokalnych samorządów. Podziękował im za wspólne przedsięwzięcia podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu oraz za za wsparcie finansowe, jakie piska policja otrzymała w roku 2017. Łączna kwota dofinansowania w minionym roku wyniosła blisko 150 000 złotych.

Starosta oraz burmistrzowie złożyli podziękowania na ręce Komendanta Powiatowego za dotychczasową pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu piskiego. Życzyli dalszych sukcesów, a funkcjonariuszom spokoju, stabilizacji i bezpieczeństwa w trakcie służby.

Prokurator również podziękował policjantom za dotychczasową współpracę, której efektem są bardzo dobre wyniki Prokuratury Rejonowej w Piszu w skali całego okręgu. Dodał, że można je było osiągnąć dzięki szybkim działaniom, zaangażowaniu i dobrej współpracy z funkcjonariuszami.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Klimek podsumowując pracę piskich policjantów powiedział, że wyniki osiągnięte przez KPP w Piszu są godne pochwały i świadczą o ciężkiej pracy funkcjonariuszy. Są jeszcze lepsze niż rok temu. Komendant podziękował za wysiłek i zaangażowanie zarówno ze strony funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych. Dodał, że dzięki ciężkiej pracy całej policji aż 90% obywateli w naszym kraju czuje się bezpiecznie, a 95% czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania, natomiast 72% obywateli ma zaufanie do policji, co plasuje tę formację na wysokim drugim miejscu.

– Jest super, gratuluję i dziękuję – takimi słowami podsumował odprawę insp. Tomasz Klimek, komendant wojewódzki policji w Olsztynie

Inspektor Tomasz Klimek podziękowałam także przedstawicielom lokalnego samorządu za bardzo dobrą współpracę na rzecz bezpieczeństwa oraz za wsparcie finansowe m.in. w postaci zakupu radiowozów, czy służb ponadnormatywnych. Przekazał także informację, na którą wszyscy długo czekali. Zapowiedział, że jeszcze w I półroczu tego roku rozpocznie się termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Planowany jest także remont Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie.

Materiały KPP w Piszu