Afrykański pomór świń dotarł i do nas

Mamy pierwszy potwierdzony przypadek ASF w powiecie piskim. Nosicielem wirusa był dzik. Martwego zwierza znaleziono w okolicach wsi Szwejkówko w gminie Orzysz.

Dzik leżał w przydrożnym rowie od dłuższego czasu, co można było stwierdzić po zaawansowanym rozkładzie. Odnalazł je pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Piszu. Wczoraj laboratorium w Puławach potwierdziło, że zwierze było chore na ASF.

– Oby ten przypadek był jedynym i odosobnionym w naszym powiecie – powiedziała Dorota Jórzak, Powiatowy Inspektor Weterynarii w Piszu. – W związku ze stwierdzeniem przypadku ASF w naszym powiecie podjęliśmy wszystkie niezbędne czynności w celu monitorowania sytuacji, poinformowania samorządów i odpowiednich służb oraz hodowców.

Od wczoraj powiat piski stał się czwartym powiatem w województwie warmińsko – mazurskim, w którym stwierdzono przypadek ASF. Ogólnie w naszym rejonie odnotowano ich dotychczas 30, najwięcej w powiecie ełckim. Przypadki ASF stwierdzono również w powiatach braniewskim i bartoszyckim. Jeżeli liczba potwierdzonych w powiecie piskim przypadków afrykańskiego pomoru świń będzie się zwiększać, obszar na którym je stwierdzono może zostać objęty tzw. czerwoną strefą. Oznacza to zakaz jakiegokolwiek wywozu z tego terenu trzody chlewnej lub mięsa wieprzowego oraz dziczyzny z dzików. Zakaz taki najbardziej mógłby uderzyć w lokalnych hodowców świń.

Zawiadomienie

o stwierdzeniu na terenie powiatu piskiego choroby wymienionej w pkt 12 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) – afrykańskiego pomoru świń u dzików.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu informuje o wykryciu pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu piskiego.
W dniu 30 stycznia 2018 r., drogą poczty elektronicznej, otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/18/04481, dotyczące próbek nr P/18/03633, pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicach miejscowości Szwejkówko (53°46′45.8″N 21°55′02.6″E), obwód łowiecki 200, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze ochronnym („żółtym”), określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV).

 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii W Piszu adresowany do hodowców trzody chlewnej w powiecie piskim

W związku z niepokojącymi sygnałami i stwierdzaniem licznych nieprawidłowości podczas kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, Powiatowy Lekarz

Weterynarii w Piszu przypomina, że hodowców trzody obowiązują następujące zasady :
– nie wolno sprowadzać na teren powiatu trzody do chowu z terenu powiatu Grajewo, gdzie są już potwierdzone ogniska tej choroby, oraz terenu zapowietrzonego i zagrożonego,
– wszystkie sztuki w powiecie muszą być zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz oznakowane kolczykiem lub tatuażem ( każda sztuka od ukończenia 30 dnia życia musi posiadać kolczyk, chyba że planuje się sprzedaż wcześniej – wówczas oznakować należy ją w dniu poprzedzającym sprzedaż a fakt przemieszczenia zgłosić do ARIMR w ciągu 7 dni)
– przemieszczenie każdej sztuki trzody chlewnej w strefie musi towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii.
– ubój trzody w gospodarstwie jest dopuszczony pod warunkiem, że zostanie zgłoszony do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na 48 godzin przed planowanym terminem uboju i zostanie przeprowadzone badanie przed i po ubojowe przez lekarza weterynarii oraz badanie na włośnie.
– wszystkie gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną muszą zabezpieczyć się przed wirusem ASF, stosując zasady bioasekuracji, które polegają między innymi na wyłożeniu mat dezynfekcyjnych na wjeździe do gospodarstwa na szerokość wjazdu i długość obwody koła największego pojazdu, oraz przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymuje się trzodę chlewną na szerokość wejścia o długości 1 m ( maty powinny być polewane środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z instrukcją stosowania wskazaną przez producenta)
hodowca musi posiadać środek do dezynfekcji rąk i obuwia chlewnie należy obsługiwać w ubraniu roboczym przeznaczonym wyłącznie do obsługi świń hodowca ma obowiązek prowadzić aktualny spis świń z podziałem na grupy technologiczne hodowca ma obowiązek prowadzić rejestr wejść na teren chlewni oraz rejestr środków transportu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa obowiązuje bezwzględny zakaz skarmiania świń zlewkami przestrzegać trzeba zakazu wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub w odłowie takich zwierząt

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków skutkować będzie nakładaniem na hodowców wysokich kar pieniężnych. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu