OGŁOSZENIE


Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa, w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz znak: GN.6840.1.2.2017 z dnia 18.01.2018 r., dotyczący oddania w nieodpłatne użyczeni jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Ruciane – Nida nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 24/2 o powierzchni 0,3093 ha, położonej w obrębie Piaski gmina Ruciane – Nida, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Brak komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.