Nowoczesne pracownie – Nasze szkoły zawodowe i technika na najwyższym poziomie  

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie może podsumować rok 2017 jako wyjątkowo udany. Szkoła stała się placówką kształcenia ustawicznego, zostało unowocześnione wyposażenie leśnych pracowni zawodowych, powstają nowe warsztaty szkolne, realizowane są dodatkowe szkolenia.

– Szczególnym przykładem branżowej specjalizacji, którą nasz Zespół chce uzyskać dzięki wsparciu przez dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, jest pracownia symulatorów. W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie” w grudniu zainstalowane zostały 3 symulatory pracy harwesterów i forwarderów – mówi Halina Pańkowska, dyrektor ZSLiD w Rucianem – Nidzie.

Harwestery – kombajny leśne – to maszyny wieloczynnościowe, dzięki którym można ścinać drzewa, okrzesać i przerzynać podczas prac związanych z pozyskaniem drewna w lesie. Forwardery natomiast są specjalistycznymi ciągnikami do zrywki nasiębiernej – drewno nie ma kontaktu z podłożem; jest ładowane na maszynę przy pomocy żurawia.

– Zakupiliśmy symulatory firmy Komatsu, które składają się z bardzo wygodnego fotela operatora, trójdzielnego ekranu oraz specjalistycznego oprogramowania, umożliwiającego przeprowadzenie zaplanowanej ścieżki edukacyjnej – dodaje Halina Pańkowska.

Nowe wyposażenie ZSL będzie można obejrzeć 8 i 9 marca br. podczas X Konkursu Umiejętności Leśnych. Na 8 marca, na godz. 12.00 została zaplanowana uroczystość oficjalnego otwarcia pracowni symulatorów, które już teraz są wykorzystywane do nauki podczas kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.1 „Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych”.

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie” dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Łączna wartość projektu to 1 536 223,44 zł, z czego udział środków unijnych wynosi 1 305 789,92 zł.

Projekty dotacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Zespoł Szkół Zawodowych w Piszu pozyskał środki na realizację trzech wysokobudżetowych projektów, które zwiększą szanse uczniów na lepszą zatrudnienie. Projekty pozwalają także na zakup pomocy dydaktycznych doposażających pracownie zawodowe.

W roku szkolnym 2017/2018 kontynuujemy projekt pn.: „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę“, w ramach którego nadal będą organizowane staże zawodowe u przedsiębiorców oraz kursy specjalistyczne (baristy, barmański, carvingu, spawacza 111, spawacza 135 MAG, diagnostyki oraz obsługi klimatyzacji, obsługi kasy fiskalnej, kadry i płace, kasjera walutowego, pilota wycieczek). Poza tym uczestnicy projektu biorą udział w wyjazdach studyjnych na uczelnie wyższe, dzięki czemu poznają ich ofertę edukacyjną, zwiedzają laboratoria badawcze i rozmawiają o realizacji programów studiów bezpośrednio z pracownikami naukowymi. Budżet projektu to 759 725,50 zł (w tym dofinansowanie 683 440,00 zł).

Szkoła realizuje także pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej „Informatyczne zielone garnizony”, który przewiduje przygotowanie absolwentów do pracy w zawodach: grafik komputerowy, designer UX, programista backend, programista fronted, help desk. Program zawiera także elementy z dziedziny cyberbezpieczeństwa. W związku z czym w szkole odbywają się zajęcia: pracownia webmastera dla uczniów klas hotelarskich oraz pracownia robotyki dla uczniów klas informatycznych. W ramach programu przewidziane są szkolenia, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, które przeprowadzą eksperci z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Budżet projektu opiewa na kwotę ok. 100.000 zł.

Dzięki pozyskanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 od następnego roku szkolnego, w ramach projektu „Nowy kierunek rozwoju“ (kwota 994.748,75 zł), zostanie uruchomiony nowy zawód: mechanik – operator maszyn do obróbki drzewnej. Dzięki temu nasi uczniowie zyskają dodatkową możliwość odnalezienia się na wymagającym rynku pracy, w którym najważniejsza okazuje się elastyczność i umiejętność sprostania zmiennym warunkom globalnego środowiska pracy. Pozyskane środki pozwolą na wyposażenie pracowni zawodowych zgodnie z wymogami technologicznymi tej gałęzi gospodarki oraz na doskonalenie kadry nauczycielskiej przygotowującej do nowego zawodu.