Piscy seniorzy z teleopieką

Gmina Pisz od  stycznia przystępuje do Krajowego Samorządowego Systemu Teleopieki Domowej dla Seniorów.

System Teleopieki Domowej dla Seniorów to sprofesjonalizowany system powiadamiania jednostek Państwowych Służb Ratownictwa, współpracujących w uzgodnionych procedurach z państwowym systemem ratownictwa i jest uzupełnieniem numeru alarmowego 112. Dzięki temu rozwiązaniu, pomoc będzie udzielana zdecydowanie szybciej, a uczestnik projektu będzie mógł czuć się bezpieczniej we własnym domu. Projekt kierowany jest do osób nie w pełni samodzielnych, których aktywność jest ograniczona do własnego domu z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność, czy stan zdrowia.
Zakłada on zakupienie przez gminę 20 urządzeń SOS do teleopieki. Będzie to transmiter współdziałający z telefonem komórkowym lub stacjonarnym.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu wyłoni uczestników do pilotażowego programu Teleopieki. Programem zostanie objętych 20 osób, które przejdą pomyślnie rekrutację. Koordynator programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu.

Aby zakwalifikować się do programu należy spełnić następujące warunki: zameldowanie w Gminie Pisz, wiek powyżej 60 lat, zamieszkiwanie samotne lub przebywanie w domu samemu przez długi okres czasu, posiadanie telefonu stacjonarnego lub komórkowego, numer telefonu nie może być zastrzeżony, wypełnienie dokumentów z danymi niezbędnymi do uruchomienia systemu w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Na czym będzie polegać Teleopieka?

Osoby uczestniczące w programie zostaną wyposażone w terminal telefoniczny oraz do wyboru brelok, wisiorek lub bransoletkę z przyciskiem SOS do użytku w razie zagrożenia, czyli np. kiedy senior upadnie, pogorszy się jego stan zdrowia . Po jego naciśnięciu nastąpi automatyczne połączenie z centrum monitoringu, w którym operator zadecyduje o stosownym rodzaju interwencji.

Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem, np.:
– rodziny
– sąsiadów
– znajomych
– lekarzy pierwszego kontaktu
– pielęgniarek środowiskowych
Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego