Zmarł wieloletni dyrektor szkoły w Białej Piskiej

W środę rano w wieku 91 lat zmarł Jan Nowakowski, wieloletni dyrektor Technikum Rolniczego w Białej Piskiej.

Jan Nowakowski przez 37 lat sprawował funkcję dyrektora Technikum Rolniczego w Białej Piskiej (1953 – 1990). Pod jego zwierzchnictwem mury szkoły opuściło kilka pokoleń uczniów, którzy zdobywali wiedzę i umiejętności w zakresie rolnictwa. Technikum Rolnicze w Białej Piskiej było jedno z największych i najlepiej rozpoznawalnych tego typu placówek edukacyjnych nie tylko w regionie, ale również w Polsce. W latach dziewięćdziesiątych szkoła zarządzała ponad 500- hektarowym gospodarstwem specjalizującym się w hodowli zwierzęcej  i uprawami roślin.

Pogrzeb Jana Nowakowskiego odbędzie się w piątek 5 stycznia w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej  o godzinie 13.30.

Jan Nowakowski jako honorowy gość obchodów Jubileuszu 60-lecia Technikum Rolniczego w Białej Piskiej w 2010 roku, witany jest przez obecnego dyrektora szkoły Dariusza Charubina, byłych absolwentów oraz nauczycieli.
Jan Nowakowski urodził 8 marca 1927 w Poliku, powiat Sierpc. Był absolwentem Wyższej Szkoły Nauk Społecznych. Był inicjatorem utworzenia Technikum Rolniczego w Białej Piskiej. W 1950 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w ówczesnej Szkole Praktyków Specjalistów Mleczarskich w Białej Piskiej. W 1953 r. objął stanowisko dyrektora nowo powołanego Państwowego Technikum Rolniczego, które piastował do 1990 roku. Jako dyrektor dołożył wielu starań w tworzenie szkoły, w szczególności poprawienie trudnych warunków lokalowych. Dzięki konsekwencji w postępowaniu i trosce o szkołę, pozyskiwał zaufanie i szacunek młodzieży, nauczycieli i społeczeństwa. Odznaczał się wysokimi zdolnościami organizacyjnymi, inicjatywą. Pod jego kierownictwem technikum zaopatrzone zostało w pomoce w nowoczesne na tamte czasy pomoc naukowe i z małej placówki przekształciło się w jeden z największych rolniczych zespołów szkolnych w regionie, a gospodarstwo szkolne z 50 hektarowego, przekształciło się w liczące w roku 1977 ponad 500 hektarów.
Źródło: Monografia Technikum Rolniczego w Białej Piskiej
Jedna z najstarszych fotografii znajdująca się w szkolnym archiwum (Jan Nowakowski w środku pierwszego rzędu)