Były burmistrz, komendant straży miejskiej i naczelnik wydziału oskarżeni przez prokuraturę

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skierowała do Sądu Rejonowego w Piszu akt oskarżenia przeciwko Janowi A. byłemu Burmistrzowi Pisza, któremu zarzuca się dokonanie 2 przestępstw związanych ze sprawowaną funkcją. Oprócz wymienionego w aktem oskarżenia objęto byłego Naczelnika Wydziału Organizacyjnego UM Pisz Wiesława P. i byłego Komendanta Straży Miejskiej w Piszu Kazimierza P.

 

Byłemu burmistrzowi Janowi A. zarzucono przekroczenie uprawnień w okresie od czerwca 2010r. do listopada 2014r.

– Poprzez zażądanie za pośrednictwem pozostałych współoskarżonych zwrotu części przyznanych 7 pracownikom nagród uznaniowych w łącznej kwocie ok 29.000zł – informuję Krzysztof Stodolny, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. – Działanie na szkodę Urzędu Miasta podczas zawierania w styczniu i lutym 2011r. umów z podmiotami realizującymi przedsięwzięcie „ Mazurski Festiwal Grzańca 2011”, w wyniku czego zapłacona została kwota wyższa o 82.000zł, niż przy prawidłowej realizacji zadania, a nadto Urząd Miasta zobowiązany został do zwrotu kwoty 213.000zł dofinansowania z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur.

Jan A. nie przyznał się do dokonania zarzucanych mu przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień. Przestępstwa z art. 231§2kk zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Wiesław P. i Kazimierz P. zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień z zakresie w jakim pośredniczyli w przekazywaniu odbieranych pracownikom nagród, które następnie przekazywali Janowi A. Ponadto Kazimierzowi P. zarzucono nadto używanie groźby bezprawnej w stosunku do świadka – jednej z pracownic, w celu wywarcia na nią wpływu odnośnie zmiany zeznań, a nadto przekroczenie uprawnień, poświadczenie nieprawdy w dokumentach i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Urzędu Miasta i Urzędu Pracy w Piszu w łącznej wysokości 9000zł, przy fikcyjnym zatrudnieniu pracownika. Wymienionemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Były naczelnik UM w Piszu Wiesław P. złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i skazanie go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 3, wymierzenie grzywny w kwocie 5000zł i orzeczenie zakazu zajmowania stanowisk w administracji samorządowej i rządowej na okres lat 3.

Czytaj także: