Szpital dostał pieniądze na nowy ambulans i sprzęt medyczny

Ponad 420 tys. zł otrzyma powiat piski na zakup nowego ambulansu i sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Piszu

Przedstawiciele piętnastu samorządów podpisali z wojewodą warmińsko – mazurskim Arturem Chojeckim umowy na doposażenie podmiotów leczniczych Warmii i Mazur w sprzęt ratownictwa medycznego. Pieniądze, łącznie ponad 3 mln 800 zł pochodzą z  rezerw budżetowych, które wojewoda rozdysponował, aby poprawić wyposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratowniczych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego. Nowe ambulanse trafią do Pisza, Biskupca, Bartoszyc, Działdowa, Ełku i Ostródy. Podpisane umowy dotyczą zakupu ambulansów medycznych w łącznej kwocie 1.291.612,00 zł dla 6 podmiotów leczniczych, niezbędnych do zapewnienia realizacji założeń systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i zapewnienia nieprzerwanej gotowości do podejmowania działań wobec osób będących w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Środki wojewody, w łącznej kwocie 2.543.790,00 zł, pomogą również zakupić sprzęt medyczny dla 9 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz 18 i Zespołów Ratownictwa Medycznego w województwie.
Powiat Piski otrzyma ponad 420 tys. zł na zakup nowego ambulansu i sprzętu medycznego. Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego wynosi 223 153 zł. Za pozostałą kwotę zakupiony zostanie sprzęt medyczny dla szpitalnego oddziału ratunkowego w postaci zestawu 2 monitorów diagnostycznych monochromatycznych wraz ze stacją komputerową i kartą graficzną, wideogastroskopu, aparatu EKG oraz 2 respiratory, 2 szt. ssaka elektrycznego, krzesełka kardiologicznego, 2 szt. pulsoksymetru, 3 szt. miernika stężenia CO w wydychanym powietrzu dla zespołów ratownictwa medycznego.

Umowę z wojewodą Arturem Chojeckim podpisał starosta piski Andrzej Nowicki.

Fot. UW w Olsztynie