Piski ośrodek pomocy społecznej nagrodzony za osiągnięcia i pracę

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu znalazł się wśród nagrodzonych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Wyróżnienie odbierał zespół pracowników piskiego M-GOPSu na uroczystości w Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Na uroczystość wręczenia nagród pojechała do Olsztyna kilkuosobowa grupa pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu na czele z dyrektorem placówki Elwirą Świetlicką. Piszanie odebrali nagrodę z rąk Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko – mazurskiego.
Nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz wyróżnienia przyznawane są corocznie od 2001 roku pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Od 2014 roku przyznawane są również nagrody zespołowe. Ideą nagród i wyróżnień jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.
W tym roku marszałek Gustaw Marek Brzezin przyznał trzy nagrody zespołowe i uhonorował nimi:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA COOP w Olsztynie oraz Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej.
Pracownikom Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Fot. Archiwum UM w Olsztynie