Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej – 21 listopada 2017

PIŁKARZE KLUBU MLKS ZNICZ BIAŁA PISKA
ZOSTALI MISTRZEM JESIENI!

Piłkarze naszego klubu, którzy grają w IV warmińsko – mazurskiej lidze piłki nożnej zdobyli 41 punktów w jesiennej rundzie, co uplasowało nasz zespół na 1 miejscu w tabeli.

Pierwsze miejsce w województwie to niewątpliwie duży sukces Klubu. Dziękuję wszystkim zawodnikom oraz trenerowi Panu Ryszardowi Borkowskiemu za wspaniałe i godne reprezentowanie naszej Gminy. Za Waszą sprawą o naszej Gminie jest głośno nie tylko na terenie naszego województwa.
Tych sukcesów nie byłoby, gdyby nie grupa ludzi – przyjaciół Gminy, których połączyła piłka i wielka pasja. Jest to Zarząd Klubu z Panem Prezesem Jackiem Jankowskim na czele. Słowa uznania należy skierować do wszystkich, którzy swoją pracą, a często też z własnej woli finansowo wspierają Nasz Klub. Są nimi Panowie: Jacek Jankowski, Marek Jankowski, Robert Rozwadowski, Mieczysław Skrzatek, Jacek Nerkowski, Robert Barma, Krzysztof Ficner, Zbigniew Żbikowski, Dariusz Szczech, Marek Romanowski, Wiesław Klimaszewski, firma Benzol. Cieszy fakt, że ta grupa ludzi mieszkańców naszej Gminy i Gminy Pisz, związała się z Naszym klubem i Gminą. Od kilku lat widzą w Naszej Gminie możliwości współpracy, a nas cieszy, że potrafią także dostrzec i docenić zaangażowanie i pomoc Gminy.
Słowa podziękowania należą się naszym wiernym kibicom, którzy regularnie i w sportowy sposób dopingują nasz zespół. Pierwsza pozycja w tabeli pozwala nam optymistycznie spojrzeć w przyszłość i pomarzyć, że dalsza dobra gra w rundzie wiosennej daje nam realną szansę awansu. Są to na razie nasze ciche marzenia, ale wierzymy w naszych chłopców i kibiców. Z całego serca życzymy sukcesu.
Trzeba także wspomnieć o wynikach naszych młodszych wychowanków Znicza. Trenerami młodzieżowych drużyn są Panowie Rafał Żbikowski, Krzysztof Suchwałko, Adam Ożarowski.
Nasi młodzicy zostali mistrzami II ligi młodzika WMZPN. Zawodnicy zajęli I miejsce, bez porażki z bilansem 76 bramek strzelonych i tylko 6 straconych, pokonując między innymi takich rywali jak MKS Ełk, Mamry Giżycko, czy Rominta Gołdap. Wynik ten dał drużynie awans do I ligi wojewódzkiej młodzika.
Dobrze, że nasze dzieci i młodzież tak czynnie zainteresowani są piłką nożną. Ci najmłodsi i trochę starsi chętnie grają i reprezentują nie tylko Klub Znicz, ale przede wszystkim Naszą Gminę. Wspieramy też finansowo szkolne kluby sportowe.
W przyszłości ci młodzi ludzie zasilą szeregi Znicza. Wszystkim młodym piłkarzom i ich trenerom życzę samych sukcesów i powodzenia na boisku.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO CMENTARZA KOMUNALNEGO

rozpoczęto przebudowę drogi na cmentarz komunalny w Białej Piskiej. W ramach tej inwestycji do bramy cmentarza zostanie wykonana nowa podbudowa drogi oraz będą położone 2 warstwy z masy bitumicznej. Prace te zostaną zakończone jeszcze w tym miesiącu. Realizacja zadania stała się możliwa dzięki mądrej współpracy z Nadleśnictwem Drygały, bo jeszcze niedawno część tej drogi należała do Nadleśnictwa. Jak Państwo zapewne pamiętacie, po przygotowaniu i zamianie gruntów cały ten odcinek drogi jest własnością Gminy i można sfinansować w/w zakres prac.
Chciałbym także przypomnieć, że każdego roku finansujemy prace remontowe na cmentarzu. Wykonywane i utwardzane są nowe alejki, a w przyszłym roku planowane jest wykonanie dodatkowych miejsc postojowych.

PRZYSTĘPUJEMY DO REALIZACJI KOLEJNEJ INWESTYCJI
BUDOWA KANALIZACJI KALISZKI – BIAŁA PISKA

Zbliża się koniec roku, kończymy zadania tegoroczne, ale pracujemy już nad przygotowaniem frontu inwestycyjnego na 2018 rok. W dniu 21 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej Nasza Spółka – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Białej Piskiej, którą kieruje Pan Dyrektor Franciszek Paweł Romankiewicz, i firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Józef Gajek podpisały umowę na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Kaliszki”. Zakres zadania przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej, którą ścieki z miejscowości Kaliszki i Kolonia Kawałek popłyną do oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej oraz budowę sieci wodociągowej, która połączy Stację Uzdatniania w Białej Piskiej ze Stacją Uzdatniania w Kaliszkach. Woda ze zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Białej Piskiej zostanie dostarczona mieszkańcom miejscowości: Kaliszki, Kolonia Kawałek, Orłowo, Giętkie, Ruda, Zabielne i Oblewo.
Chciałbym przypomnieć, że dokumentacja techniczna w 2015 roku wykonana została na zlecenie Urzędu Miejskiego. W kolejnym roku pracownicy Urzędu wspólnie ze ZwiK Sp. Z o.o. przygotowali wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami. Dobrze przygotowany wniosek został wysoko oceniony, dzięki czemu Spółka pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 879 114 zł. Zadanie musi być wykonane w pierwszym półroczu przyszłego roku.

W tym roku zgodnie z zapowiedziami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wykonywany jest remont kolejnego odcinka drogi Nr 58 na terenie naszej Gminy. Tym razem zostanie wyremontowany odcinek drogi od strony przejazdu kolejowego do miejscowości Kaliszki. Koszt remontu to kwota około 1,5 miliona złotych. Natomiast w przyszłym roku z dofinasowaniem Gminy Biała Piska zostaną wykonane prace w samej miejscowości Kaliszki – zatoki autobusowe, przejście dla pieszych, chodniki i oświetlenie. Jest to kolejny przykład dobrej i mądrej współpracy z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz zaangażowania i wsparcia przyjaciół naszej Gminy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Biała Piska informuje, że w 2017 roku zostały zrealizowane zadania:
  • Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Konopki.
  • Modernizacja drogi gminnej w Orłowie poprzez wymianę nawierzchni drogi.
  • Modernizacja drogi gminnej Szkody- Radysy poprzez wymianę nawierzchni drogi.
  • Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w Drygałach poprzez wymianę nawierzchni drogi.  

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W roku 2018 roku zostaną wykonane kolejne zadania drogowe dofinansowane w ramach w/w Programu:

  • Modernizacja drogi gminnej w Rakowie Małym poprzez wymianę nawierzchni drogi.
  • Modernizacja drogi gminnej w Pogorzeli Wielkiej poprzez wymianę nawierzchni drogi.
  • Modernizacja drogi gminnej ul. Cicha w Białej Piskiej poprzez wymianę nawierzchni drogi.