WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY z dnia 10 listopada 2017r

Informuje się, że w dniu 13.10.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Biała Piska, przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Wykaz dotyczy sprzedaży działki nr 722/6 o pow. 271 m2, położonej w obrębie Biała Piska-miasto, ul. Polna.
Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości winni złożyć wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie do dnia 27 grudnia 2017 r.
Wykaz dostępny jest na stronie internetowej www.bialapiska.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bialapiska.pl .

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY

Informuje się, że w dniu 10.11.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do zamiany
z osobą fizyczną. Wykaz dotyczy sprzedaży udziałów 5/6 części w działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 403/14 i 403/16 położonych w obrębie geodezyjnym Kaliszki, w miejscowości Kolonia Kawałek.
Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości winni złożyć wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie do dnia 27 grudnia 2017 r.
Wykaz dostępny jest na stronie internetowej www.bialapiska.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bialapiska.pl .

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak