OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu informuje wszystkich odbiorców, że został zakończony I etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Piszu. Przeprowadzone badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wykazały, że woda przepływająca przez nowo wybudowaną instalację spełnia wszystkie parametry jakości wody.


Z uwagi na proces rozruchu stacji, w dniach 12 – 26 listopada br. odbędzie się technologiczne płukanie sieci wodociągowej na terenie całej gminy. W tych dniach, z uwagi na zmiany ciśnienia w sieci, może nastąpić czasowe pogorszenie jakości dostarczanej wody (m.in. kolor rdzawy).

Za utrudnienia przepraszamy.