„Dzielnicowy w środowisku lokalnym…”-międzynarodowa konferencja w Piszu

Zobacz galerię
7 zdjęć
„Dzielnicowy w środowisku lokalnym…”-międzynarodowa konferencja w Piszu
KPP Pisz-konkurs w szkole

„Dzielnicowy w środowisku lokalnym…”-międzynarodowa konferencja w Piszu
KPP Pisz-pamiatkowe zdjęcie

„Dzielnicowy w środowisku lokalnym…”-międzynarodowa konferencja w Piszu
KPP Pisz-spotkanie z uczniami

„Dzielnicowy w środowisku lokalnym…”-międzynarodowa konferencja w Piszu
KPP Pisz-wystąpienie Posła

„Dzielnicowy w środowisku lokalnym…”-międzynarodowa konferencja w Piszu
KPP Pisz-wystąpienie Starosty

„Dzielnicowy w środowisku lokalnym…”-międzynarodowa konferencja w Piszu
KPP Pisz-zwiedzanie okolicy

„Dzielnicowy w środowisku lokalnym…”-międzynarodowa konferencja w Piszu
KPP Pisz-konferencja w Piszu

Wymiana doświadczeń to główny cel międzynarodowej konferencji pn. „Dzielnicowy w środowisku lokalnym – jego zadania i wpływ na bezpieczeństwo”, która odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu.

Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Piskiego, Andrzej Nowicki. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz z komendantami miejskimi, powiatowymi, kierownikami dzielnicowych oraz oficerami prasowymi garnizonu warmińsko – mazurskiego spotkali się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, by porozmawiać o pracy dzielnicowych. Gości honorowymi byli policjanci z Holandii.

W konferencji uczestniczyli także: Poseł na Sejm RP-Jerzy Wojciech Małecki, przedstawiciele gmin powiatu piskiego oraz uczniowie liceum. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz poglądów w aspekcie funkcjonowania dzielnicowych w Polsce oraz w Holandii. Policję holenderską reprezentowali: Irena de Ruig- zajmująca się współpracą policji polskiej i holenderskiej, Marjon van Gerdingen- specjalistka ds. Social Media, Peter de Vos- wieloletni przełożony dzielnicowych oraz Rein Hendriks- dzielnicowy.

W trakcie konferencji policjanci z Holandii dowiedzieli się na czym polega praca dzielnicowego w Polsce oraz jaka jest jego rola i wpływ na bezpieczeństwo w środowisku lokalnym., ale także czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Następnie przełożony dzielnicowych z Holandii- Peter de Vos opowiedział, jak wygląda ich codzienna praca i jakie zadania na nich spoczywają. Mówił także o nadzorze nad pracą policjantów „pierwszego kontaktu”.

Marjon van Gerdingen, zajmująca się na co dzień mediami społecznościowymi w policji, powiedziała, w jaki sposób są one przez nich wykorzystywane oraz jak dużą rolę odgrywają w kontaktach ze społeczeństwem lokalnym.

Konferencja była także doskonałą okazją, aby podziękować dzielnicowemu z Komisariatu Policji w Białej Piskiej – mł. asp. Adamowi Trzonkowskiemu za jego działalność charytatywną na rzecz chorych dzieci, szlachetną postawę, kreowanie pozytywnego wizerunku policjanta oraz Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Dzielnicowemu podziękował Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Klimek oraz Komendant Powiatowy Policji w Piszu, mł. insp. Radosław Drach.

W dalszej części konferencji kierownicy dzielnicowych z garnizonu warmińsko – mazurskiego spotkali się z przełożonym dzielnicowych w Holandii – Peter de Vos, by wymienić się doświadczeniami, jeśli chodzi o codzienną służbę i różne jej aspekty. Natomiast Marjon de Gerdingen spotkała się z oficerami prasowymi, aby porozmawiać, jak wygląda współpraca policjantów z mediami w Holandii.

Następnego dnia delegacja z Holandii, wraz z policjantką ds. profilaktyki społecznej i dzielnicowym z KPP w Piszu, spotkała się z uczniami w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Piszu. Zorganizowany tam został konkurs dla uczniów kl. IV-VII pn. „Bezpieczny uczeń”.

W jury zasiadali: policjantka, ratownik medyczny oraz strażak. Uczestnicy turnieju musieli wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach, gdy dojdzie do pożaru. Policjanci z Holandii bacznie przyglądali się zmaganiom uczniów. Na koniec gratulowali uczestnikom i zwycięzcom. Najwyraźniej wizyta gości z Holandii w szkole była dla uczniów dużą atrakcją. Na koniec dzieci robiły sobie pamiątkowe zdjęcia z holenderskimi policjantami.

Podczas spotkania z dyrekcją szkoły Holendrzy przyznali, że są pod ogromnym wrażeniem konkursu, wiedzy, jaką posiadają dzieci na temat bezpieczeństwa oraz ich umiejętności zwłaszcza, jeśli chodzi o reanimowanie osoby. Dodali, że w Holandii dzielnicowi nie uczestniczą w takich przedsięwzięciach, więc jest to dla nich nowe doświadczenie, które chętnie wykorzystają u siebie.

Na zakończenie wizyty funkcjonariusze z Holandii zwiedzali piękne okolice Rucianego – Nidy pływając policyjną łodzią po jeziorze Guzianka. Goście byli zachwyceni krajobrazem oraz piękną polską jesienią.

Na tym dwudniowa wizyta gości z Holandii w Piszu dobiegła końca. Podsumowując swój pobyt, policjanci z Holandii powiedzieli, że bardzo chętnie tu wrócą. Dowiedzieli się bowiem wielu ciekawych rzeczy o pracy dzielnicowych w Polsce. Cennym doświadczeniem była dla nich także wizyta w szkole, gdzie spotkali się z uczniami i zobaczyli, w jaki sposób w Polsce uczy się najmłodszych zasad bezpieczeństwa.

Źródło KPP w Piszu