Zderzenie osobówki z busem – bądź widoczny, pamiętaj o światłach

Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło w czwartek na trasie Pisz- Ruciane – Nida.

Zderzył się tam pojazd marki Mercedes Benz z audi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący busem skręcając w lewo nie upewnił się, że jest wyprzedzany przez pojazd marki Audi. W czwartek przed godz. 12.00 na drodze krajowej nr 58 na odcinku drogi między Piszem a Rucianem – Nidą zderzył się samochód osobowy z dostawczym. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że oba pojazdy jechały od strony Rucianego – Nidy w kierunku Pisza. W pewnym momencie kierujący audi, 70-letni mieszkaniec Rucianego – Nidy, rozpoczął manewr wyprzedzania pojazdu marki mercedes Benz. Kiedy był już na lewym pasie, kierowca busa postanowił skręcić w lewo na parking leśny. Najwyraźniej nie upewnił się, że jest wyprzedzany przez inny pojazd. Doszło do zdarzenia aut. Pasażerkę z osobówki przewieziono do szpitala. Po badaniach okazało się, że kobieta nie doznała poważniejszych obrażeń. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierowców. Obaj byli trzeźwi. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci zatrzymali prawo jazdy, 38-letniemu mieszkańcowi województwa lubelskiego, kierującego mercedesem. Sprawa skierowana zostanie do sądu.

Mijania, drogowe, przeciwmgłowe… czy na pewno wiesz kiedy i jak używać oświetlenia swojego auta?

Jesień za oknem, krótki dzień i trudne warunki na drodze to doskonały moment, aby zwrócić uwagę na to, czy jadąc samochodem używamy prawidłowego oświetlenia naszego pojazdu. Prawo o ruchu drogowym jasno precyzuje sposób używania oświetlenia aut. Jednak nie wszyscy mają pełną wiedzę na temat tego, jakiego oświetlenia w swoim samochodzie można używać i kiedy można je włączyć podczas prowadzenia auta. Warto przypomnieć sobie podstawowe przepisy, by nie powodować zagrożenia dla siebie i innych użytkowników drogi.

Nieprawidłowe oświetlenie pojazdu

Nienależyte wyposażenie pojazdu lub używanie świateł w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem jest wykroczeniem. Kierowcy grozi grzywna, punkty karne, a także – gdyby się okazało, że światła są zainstalowane lub działają w sposób sprzeczny z przepisami – zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu. Kierowca jadąc tak oświetlonym autem, może spowodować realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co w przypadku doprowadzenia do zdarzenia drogowego, może się skończyć dla niego także zatrzymaniem prawa jazdy.

Pamiętajmy, że każde zainstalowane w pojeździe oświetlenie musi posiadać homologacje oraz być zamontowane zgodnie z wymogami technicznymi.

Używanie świateł mijania

Zgodnie z artykułem 51 ust. 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym kierujący pojazdem ma obowiązek używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. W warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą lub opadami atmosferycznymi ma obowiązek włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie lub oba te światła jednocześnie. Holując inny pojazd należy też pamiętać, żeby włączyć światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności.

Używanie świateł do jazdy dziennej

W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.

Używanie świateł drogowych

W czasie od zmierzchu do świtu na drogach nieoświetlonych zamiast świateł mijania lub tez łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących lub pieszych poruszających się w kolumnie.

Używając świateł drogowych kierujący ma obowiązek przełączyć je na światła mijania w momencie, gdy zbliża się do:

  • pojazdu jadącego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe- drugi ma obowiązek zrobić to samo
  • pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może zostać oślepiony
  • pojazdu szynowego lub pojazdu komunikacji wodnej, jeśli poruszają się one w takie odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących takimi pojazdami.

Warto zaznaczyć, że używanie świateł drogowych uzależnione jest od oświetlenia drogi ( np. latarniami ulicznymi) i nie ma znaczenia czy droga znajduje się w obszarze zabudowanym lub poza obszarem zabudowanym. Nie można używać ich w dzień, nawet podczas ograniczonej widoczności powietrza.

Używanie świateł przeciwmgłowych przednich

Kierujący pojazdem silnikowym w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi ma obowiązek włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie –albo oba te światła jednocześnie.

Na drodze krętej, która oznaczona jest odpowiednimi znakami drogowymi kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Warto przypomnieć, że drogi kręte to takie, na których występują liczne zakręty. Są one oznaczone tabliczką T-5 wraz ze znakiem A-3 lub A-4.

Używanie świateł przeciwmgłowych tylnych

Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów. W momencie poprawy widoczności kierujący pojazdem ma obowiązek niezwłocznie wyłączyć te światła.

O czym trzeba pamiętać?

Zgodnie z polskim prawem oświetlenie pojazdu powinno być homologowane, a także odpowiadać warunkom technicznym zawartym w Rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Jeśli oświetlenie zamontowane w pojeździe nie odpowiada przepisom auto uznaje się na niesprawne technicznie.

Jakie kary?

Nieużywanie wymaganych świateł na drogach publicznych jest wykroczeniem z art. 88 kodeksu wykroczeń, który mówi o tym, że: każdy, kto to na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia podlega karze grzywny

Zgodnie z art. 96 § 1 ust. 5 kodeksu wykroczeń właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia podlega karze grzywny.

Pojazd nienależycie zaopatrzony w wymagane urządzenia lub przyrządy to pojazd, który nie posiada np. trójkąta , apteczki lub gaśnicy, natomiast pojazd, który jest wyposażony w wymagane urządzenia, ale one nie nadają się do spełnienia swego przeznaczenia to np. niedziałające światła czy zużyty bieżnik opon.

Warto także przypomnieć, że pojazd nie spełniający wymagań w zakresie wymaganego przepisami oświetlenia narusza przepisy porządkowe, a w niektórych przypadkach stwarza też zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W związku z tym, zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt.1 lit. a i b ustawy Prawo o ruchu drogowym policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu. Za zatrzymany dowód rejestracyjny policjant wyda pokwitowanie, w którym określi sposób używania pojazdu do chwili usunięcia nieprawidłowości, wyznaczy termin zezwalający na używanie pojazdu lub wyda zakaz dalszej jazdy na drogach publicznych.

Jeśli kierowca nie zastosuje się do takich ograniczeń popełni wykroczenie określone w art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń, który mówi o tym, że: kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.