Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Informuje się, że w dniu 13.10.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Biała Piska, przeznaczonej do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym. Wykazy dotyczy sprzedaży  działki nr 257/1 o pow. 75 m2,  położonej 
w  obrębie Biała  Piska-miasto.
Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości winni złożyć wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie do dnia 25 listopada 2017 r.
Wykaz dostępny jest  na stronie internetowej www.bialapiska.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bialapiska.pl .

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

Informuję się, że w dniu 13 października 2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej wywieszone zostaną na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
•    w Białej Piskiej: przy ul. Warszawskiej: cz.dz. 52/6 o pow. 261 m²; przy ul. Konopnickiej: dz. 688/8 o pow. 248 m²; dz. 688/4 o pow. 242 m²; przy ul. Witosa: cz.dz. 284/10 
o pow. 250 m²; cz.dz. 284/10 o pow. 200 m²; cz.dz. 296/10 o pow. 300 m²; cz.dz. 296/10 
o pow. 150 m²; cz.dz. 296/10 o pow. 150 m²; cz.dz. 296/10 o pow. 250 m²; cz.dz. 296/10 
o pow. 150 m²; cz.dz. 296/10 o pow. 20 m²;
•    w Bemowie Piskim: przy ul. Pocztowej: dz. 10/1 o pow. 22 m²; dz. 10/20  o pow. 24 m²; dz. 10/15 o pow. 24 m²; przy ul. Bema: cz.dz. 457/1 o pow. 19 m²; cz.dz. 457/1 
o pow. 19 m²; cz.dz. 457/1 o pow. 21 m²; cz.dz. 457/1 o pow. 31 m²;
•    w Drygałach: przy ul. Sienkiewicza: cz.dz. 249/4 o pow. 240 m²; przy ul. Kościelnej: cz.dz. 175 o pow. 300 m²;

Burmistrz Białej Piskiej Wojciech Stępniak