Cyberprzestępczość wśród uczniów-policja zwraca się do pedagogów

Piscy policjanci zorganizowali debatę społeczną „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” adresowaną do pedagogów szkolnych ze szkół całego powiatu.

Debata odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu. Tematem wiodącym spotkania było zagadnienie cyberprzestępczości wśród uczniów. Głos w tej sprawie zabrali funkcjonariusze z Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie, psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piszu oraz kuratorzy sądowi ds. rodzinnych i nieletnich z Sądu Rejonowego w Piszu.

Spotkanie otworzył gospodarz debaty – Komendant Powiatowy Policji w Piszu, mł. insp. Radosław Drach. Komendant podkreślił, że dostęp dzieci i młodzieży do internetu jest obecnie powszechny. Dodał, że nie wszyscy użytkownicy wiedzą w jaki sposób korzystać z sieci, aby nie stać się ofiarą, bądź sprawcą cyberprzemocy. Stąd wśród prelegentów byli przedstawiciele różnych instytucji, aby spojrzeć na to zjawisko z wielu stron.

W dalszej części głos zabrała podinsp. Małgorzata Bojarowska z Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie. Wyjaśniła, czym jest cyberprzemoc, jakie są tego konsekwencje, w jaki sposób rozpoznać to zjawisko i wreszcie, jak pomóc dziecku, które doznało krzywdy w sieci.

Temat kontynuowała psycholog, Anna Grek z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piszu. Wyjaśniła pedagogom emocjonalne aspekty tego zagadnienia. Robert Tykocki, kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Piszu wyjaśnił kwestie prawne dotyczące osób nieletnich i małoletnich wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Kurator, Andrzej Paprota mówił na czym polega praca kuratora zawodowego ds. rodzinnych i nieletnich w praktyce. Wyjaśnił także rolę kuratora społecznego.

Biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa w okolicach szkół głos zabrał sierż. szt. Jacek Gabrusewicz z Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie. Przypomniał pedagogom czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pokazał w jaki sposób można z niej korzystać dokonując zgłoszeń oraz jakie ma to przełożenie w praktyce na poprawę bezpieczeństwa w danym rejonie.

Kom. Anna Szypczyńska z KPP Pisz przedstawiła założenia kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny” oraz rozdała pedagogom „Kalendarze profilaktyczne” będące częścią tej akcji.
Korzystając z okazji, że na debatę przybyło tak liczne grono przedstawicieli oświaty policjantka zaprezentowała sylwetki dzielnicowych z całego powiatu piskiego. Wyjaśniła, że to właśnie funkcjonariusze „pierwszego kontaktu” mają za zadanie współpracować ze szkołami w swoim rejonie służbowym. Wymiana informacji między dzielnicowymi a pedagogami szkolnymi oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć profilaktycznych z pewnością będzie sprzyjało bezpieczeństwu w danej placówce oświatowej oraz w jej okolicach.

Na koniec nie zabrakło pytań ze strony pedagogów. Nie wszystkie kwestie zostały wyjaśnione do końca , stąd pojawiły się ciekawe pomysły na kolejne takie spotkanie. Debata społeczna była doskonałą okazją do wzajemnego poznania się oraz do wymiany doświadczeń.

Źródło KPP w Piszu