Gmina Pisz umacnia pozycję w rankingach zamożności

Gmina Pisz w ostatnich latach sukcesywnie odnotowuję wzrost pozycji w rankingu dochodów ogłaszanym co roku przez miesięcznik samorządowy “Wspólnota”. Po bardzo złych wynikach w 2014 roku, kiedy to gmina Pisz spadła na 154 pozycję, w tym roku jesteśmy na 69 miejscu z dochodem 2907,99 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Ukazał się kolejny ranking miesięcznika samorządowego”Wspólnot”. „Bogactwo samorządów” – Ranking dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego 2016 przedstawia klasyfikację zamożności samorządów zaczynając od województw i miast wojewódzkich, poprzez powiaty, a na gminach kończąc. Badania prowadzone są już od kilkunastu lat, a każdy nowy ranking jest z niepokojem wyczekiwany przez samorządy wszystkich szczebli. Nie inaczej jest w gminie Pisz, która mieści się w grupie miast powiatowych.
W katastrofalnym pod względem finansowym roku 2014 Gmina Pisz wylądowała aż na 154 miejscu. Wpływ na to miało przede wszystkim ogromne zadłużenie, jakim zakończyła się poprzednia kadencja samorządu. W roku 2015 nasza gmina uplasowała się już na 90 miejscu w rankingu “Wspólnoty”z dochodem 2693,66 zł na jednego mieszkańca. Tak dobra ocena już po roku działalności spowodowana była przede wszystkim wzrostem dochodów Gminy Pisz o 7,5 mln zł z jednoczesnym ograniczaniem wydatków i spłatą części zadłużenia. Na spłatę przeznaczona została cała wypracowana nadwyżka – prawie 11 milionów złotych.
Wyniki finansowe roku 2016 potwierdzają, że Pisz nie tylko wydobył się z pułapki zadłużenia, ale odzyskuje również finansową równowagę. Ubiegłoroczny bilans wskazuje, że dochody Gminy Pisz wyniosły 107,8 mln zł, a wydatki – 99,4 mln zł. Gmina wypracowała nadwyżkę w kwocie 8,4 mln zł, a na spłatę zaciągniętych w poprzedniej kadencji kredytów i pożyczek przeznaczono 9,1 mln zł. Zadłużenie z tego tytułu wyniosło na koniec 2016 roku – 43,9 mln zł.
Badanie przeprowadzone na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego wskazuje, że poprzedni rok finansowy należy uznać za udany. Ubiegłoroczny dochód na głowę mieszkańca wyniósł 2907,99 zł. W grupie miast powiatowych liczącej 267 miast, Gmina Pisz przesunęła się w rankingu WSPÓLNOTY z miejsca 90 na 69.
– Od początku nie mieliśmy wątpliwości, że obecna kadencja będzie wyjątkowo trudna i nastawiona na realizację programu naprawczego finansów, co wiązało się z wieloma wyrzeczeniami, konsekwentnymi działaniami i trudnymi decyzjami w celu odrobienia strat – wyjaśnia Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza. –  Efekty są dziś widoczne. Rozpoczynając rok budżetowy 2015 mieliśmy ponad 4-milionowy deficyt. Zamykając go mieliśmy nadwyżkę w wysokości 10,7 mln zł. Dochody zwiększyliśmy o 7,5 miliona, a wydatki zmniejszyliśmy o 7,4 mln zł. To był bardzo trudny okres.
Kondycja finansowa gminy wygląda dziś zdecydowanie lepiej nie mniej nie oznacza to, że można spocząć na laurach i cieszyć się z lepszego miejsca w rankingu “Wspólnoty”. Burmistrz Pisza nie ukrywa, że w celu poprawienia wyników i rozwoju gminy potrzebni są nowi inwestorzy, których inicjatywy gospodarcze wpłyną na wzrost dodatkowych przychodów gminy i tworzenie nowych miejsc pracy.
– Pracujemy cały czas nad uruchomieniem w Piszu Zakładu Mazurski Kurczak. Nasze działania od roku torpedowane są przez wąską grupę osób, starających się nie dopuścić  do powstania tej bezpiecznej i niezagrażającej niczemu inwestycji. Tracimy tylko niepotrzebnie czas. Aktualnie rusza budowa innego zakładu, który da nam nowe miejsca pracy i dodatkowe przychody do budżetu. Potrzebujemy tych pieniędzy na nowe inwestycje w mieście i gminie – dodaje Andrzej Szymborski

Samorządy oceniane były w trzech oddzielnych pozycjach za 2016 rok

Powiaty – powiat piski – 50 miejsce na 314 ocenianych (2015r – miejsce 68)

Miasta Powiatowe – Gmina Pisz – 69 miejsce na 267 ocenianych (2015 r – miejsce 90)

Gminy Wiejskie (ocenianych 575 gmin)  – Gmina Ruciane-Nida 140 miejsce (w 2015 roku miejsce 407), Biała Piska 157 (w 2015 roku miejsce153), Orzysz 165 (w 2015 roku miejsce 202).