Odkryto nieznane fragmenty zamku krzyżackiego w Piszu

Podczas prac przy budowie parkingu przy ul. Kopernika w Piszu, robotnicy natknęli się na mury dawnego zamku krzyżackiego.

Aktualnie w parku nad Pisą przy ul. Kopernika prowadzone są prace archeologiczne. Odkopano fragmenty murów zamku wybudowanego przez Krzyżaków. Mazurska Pracownia Archeologiczna, która prowadzi badania, poprosiła o konsultację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Kilkadziesiąt centymetrów grubości mają mury zamku krzyżackiego, które przez lata skrywała ziemia w parku nad Pisą. Fragmenty ścian budowli warownej odsłonięto podczas prac przy ul. Kopernika. Wykop archeologiczny założyła Mazurska Pracownia Archeologiczna z Kętrzyna. Odnalezienie reliktów architektury nowożytnej w tym miejscu nie jest żadnym zaskoczeniem, gdyż wiadomo, że przez lata istniał tu zamek.

Wykop o wymiarach 5 metrów długości i 3 metry szerokości założony został dokładnie w miejscu wskazanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jak informuje Izabela Mellin-Wyczółkowska, kierownik badań, znalezione mury to prawdopodobnie kontynuacja pozostałości szyi bramnej wykazanej w badaniach Jerzego Guli w 2003 roku. Odkryte relikty muru ceglanego posadowione są na ławie z niespojonych dużych kamieni narzutowych.

Prace archeologiczne odbywają się w ramach budowy parkingu przy ul. Kopernika na działce numer 1442. Wykonawcą inwestycji jest firma z Łomży. Kierownik badań zwróciła się o konsultację do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz podjęcie dalszych decyzji konserwatorskich. Wszelkie zabytki archeologiczne odkryte podczas prac zostaną odpowiednio zabezpieczone i przekazane do zbiorów Muzeum Ziemi Piskiej.

Krzyżacy rozpoczęli budowę fortyfikacji nad Pisą prawdopodobnie w latach 1344-1345 za panowania wielkiego mistrza Düsemera von Arffberg. Twierdza była systematycznie rozbudowywana. W Muzeum Ziemi Piskiej znajduje się makieta zamku przygotowana na podstawie ryciny Niclasa de Kempa w 1602 roku, a także obraz ukazujący jego usadowienie. Twierdza Johannisburg została zlikwidowana w 1787 roku, a zamek sprzedano w ręce prywatne. W XIX wieku część budowli rozebrano, a pozostałości przystosowano do celów mieszkalnych. Zabudowania spłonęły podczas II wojny światowej. Po wojnie mury rozebrano, a piwnice zasypano ziemią i utworzono w tym miejscu park.

źródło: tekst Muzeum Ziemi Piskiej

Fot. Muzeum Ziemi Piskiej