WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY 23.06.2017

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY

Informuje się, że w dniu 23.06.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Biała Piska, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany nieruchomości. Wykaz dotyczy działki nr 42/1
o pow. 0,1305 ha położonej w obrębie Biała Piska-miasto.
Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości winni złożyć wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie do dnia 04 sierpnia 2017 r.

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak