Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu ogłasza zapisy na rok szkolny 2017/2018

22Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się również o przyjęcie dziecka do szkoły prywatnej.

Prywatne Gimnazjum w trakcie swojego funkcjonowania na trwałe wpisało się
w obraz piskiej oświaty. W województwie „Prywatne” jest jedną z trzech najlepszych szkół gimnazjalnych. To nasz ogromny sukces. Podobne wyniki zamierzamy osiągnąć również w Prywatnej Szkole Podstawowej, którą utworzyliśmy w związku z reformą oświaty 2017 oraz w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności. Nasza szkoła jest placówką kameralną, z małą liczbą uczniów w oddziale. W bliskiej perspektywie planujemy powiększenie bazy lokalowej szkoły również o pomieszczenia do zajęć sportowych . Zagospodarujemy również plac przed szkołą pod kątem potrzeb naszych przyszłych uczniów. W ten sposób możemy zapewnić naszym wychowankom poczucie bezpieczeństwa, zagwarantować indywidualne podejście oraz pozwolić na rozwijanie indywidualnych predyspozycji i zainteresowań. Dlatego zdecydowaliśmy się również – jako pierwsi w Piszu – na wprowadzenie w nauczaniu wczesnoszkolnym elementów pedagogiki M. Montessori dającej dziecku szansę wszechstronnego rozwoju. Zatrudniamy odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która z pewnością spełni Państwa oczekiwania. Nasi nauczyciele to pasjonaci, którzy są najlepszym gwarantem fachowej opieki dydaktycznej i wychowawczej. Potrafią osiągnąć wysoki poziom nauczania we właściwej, ukierunkowanej na dobro dziecka, atmosferze. Co potwierdzają poniższe wyniki olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie w latach 2014-2017.

Laureaci: ROK 2015
Jakub Konończuk przedmioty: j. polski, historia, WOS
Mikołaj Krom-Ruchała przedmioty: historia, WOS
Michał Kotowski przedmioty: WOS
Sylwia Olizarowicz przedmioty: j. angielski, historia, biologia
ROK 2016
Sylwia Olizarowicz przedmioty: matematyka, chemia
Mikołaj Frycz przedmioty: historia, WOS
Marianna Chmielewska przedmioty: j. polski
ROK 2017
Sylwia Olizarowicz przedmioty: j. polski
Marianna Chmielewska przedmioty: j. polski
Wiktoria Mieczkowska przedmioty: j. polski, matematyka, biologia
Finaliści: ROK 2015
Sylwia Olizarowicz przedmioty: matematyka
Wiktoria Mieczkowska przedmioty: biologia
ROK 2016
Wiktoria Mieczkowska przedmioty: matematyka
Eliza Brzostowska przedmioty: geografia
Michał Kotowski przedmioty: geografia
Adam Kuliś przedmioty: geografia
ROK 2017
Małż Filip przedmioty: WOS
Chmielewska Marianna przedmioty: WOS

Jako szkoła otwarta na Państwa potrzeby, będziemy pracować w godzinach: 7.00 – 16.30 i w tym czasie zapewniamy dzieciom profesjonalną opiekę oraz ciepły – skomponowany przez dietetyka – posiłek. Ważnym atutem szkoły jest szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, m. in. językowych, artystycznych pomagających w odnalezieniu pasji i rozwijaniu zainteresowań dziecka.
Jeśli nasza oferta wydaje się Państwu atrakcyjna, zapraszamy!

Do klas I przyjmowane są:

• dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
• dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Ilość uczniów w klasie ograniczona do 15.

Czesne: tylko 140 miesięcznie, bez dodatkowych ukrytych opłat (ubezpieczenie w cenie). Dodatkowe informacje dostępne na naszej stronie www.ce.pisz.pl w zakładce „szkoła podstawowa”.

http://www.ce.pisz.pl

 

Artykuł Sponsorowany