Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Informuję, że w dniu 09.06.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszone zostały ogłoszenia o sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do sprzedaży w trybie aukcji.

1. Drewno ogólnego przeznaczenia gatunku topola szara w ilości 16,97 m3. Termin aukcji: 21.06.2017 r. o godz. 11.00. Miejsce aukcji: Urząd Miejski w Białej Piskiej pokój nr 15. Cena wywoławcza 4 258,10 zł ( w tym podatek VAT 23%). Wadium:500,00 zł należy wpłacić do dnia 19.06.2017 r.

2. Drewno ogólnego przeznaczenia gatunku sosna zwyczajna w ilości 4,09 m3 oraz dąb szypułkowy w ilości 1,32 m3. Termin aukcji: 22.06.2017 r. o godz. 11.00. Miejsce aukcji: Urząd Miejski w Białej Piskiej pokój nr 15. Cena wywoławcza 2 255,93 zł (w tym podatek VAT 23%).Wadium: 300,00 zł należy wpłacić do dnia 19.06.2017 r.

3. Drewno opałowe wielogatunkowe w ilości 113,65 m3 . Termin aukcji: 23.06.2017 r.o godz. 11.00. Miejsce aukcji: Urząd Miejski w Białej Piskiej pokój nr 15. Cena wywoławcza 10 433,07 zł ( w tym podatek VAT 8%). Wadium: 1 100,00 zł należy wpłacić do dnia 19.06.2017 r.