WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Informuje się, że w dniu 02.06.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszone zostały wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców tj.:

• lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 105,
• lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 96.

Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości winni złożyć wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie do dnia 14 lipca 2017 r.

Burmistrz Białej Piskiej-Wojciech Stępniak