INFORMACJA 24.05.2017

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu zostały wywieszone wykazy:
1) nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:
– Pilchy – cz. dz. nr 142/9 o pow. 22 m² (budowa pomostu)
– Pilchy – cz. dz. nr 142/9 o pow. 165 m² (do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń)
– Pisz, ul. Kowieńska – dz. nr 1788/3 i cz. dz. nr 1788/8 o łącznej pow. 1100 m² (pod ogródek)
– Pisz, ul. Warszawska – cz. dz. nr 459/3 o pow. 25 m² (pod działalność gosp. handel – boks nr 4)
– Pisz, ul. Gdańska – cz. dz. nr 550/4 o pow. 18 m² (pod garażem – boks nr 2)
– Wąglik – dz. nr 23/4 o pow. 10.300 m² (cele rolne)
– Pisz, ul. Wojska Polskiego – cz. dz. nr 399/8 o pow. 42 m² (pod garaż murowany – boks nr 10)
– Pisz, ul. Parkowa – cz. dz. nr 532 o pow. 436 m² (pod ogródek)

2) nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:
– Pisz 2, dz. nr 4/32 o pow. 1301 m² (niezabudowana)