Zdrowie publiczne i współpraca transgraniczna-międzynarodowa konferencja naukowa w Piszu

Wykład wybitnego neurochirurga prof. dr hab. Wojciecha Maksymowicza otworzył VIII Konferencję naukowo-szkoleniową „Zdrowie publiczne i współpraca transgraniczna w zapobieganiu chorobom zakaźnym”.

Rozpisana na trzy dni konferencja rozpoczęła się w poniedziałek w Hotelu „Nad Pisą”, podczas otwarcia obecny był m.in. Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski oraz parlamentarzyści Warmii i Mazur. Uczestników, zaproszonych gości powitał lek. wet. Janusz Dzisko, Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Przewodnim tematem konferencji była współpraca dotycząca przeciwdziałaniu i eliminacji zagrożeń związanych z przewlekaniem chorób zakaźnych do Polski. Jednak wśród paneli nie zabrakło również wykładów dotyczących chorób przenoszonych m.in. przez kleszcze, alergii, stresu, czy jakości mikrobiologicznej wody.

Konferencja w Piszu zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Państwowy Inspektorat Sanitarny oraz Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie potrwa do środy.