List intencyjny podpisany – ważny krok w sprawie „Szlaku wodnego Pisa – Narew”

Zobacz galerię
3 zdjęć
List intencyjny podpisany – ważny krok w sprawie „Szlaku wodnego Pisa – Narew”
fot 1

List intencyjny podpisany – ważny krok w sprawie „Szlaku wodnego Pisa – Narew”
csm_DSC_0814_a222d55da1

List intencyjny podpisany – ważny krok w sprawie „Szlaku wodnego Pisa – Narew”
csm_DSC_0799_a26c07170e

W poniedziałek (15 maja) w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy samorządami województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego mającej na celu promocję produktu turystycznego „Szlak wodny Pisa – Narew”.

Podpisany dziś list intencyjny to pierwszy, lecz zarazem bardzo ważny krok do promocji szlaku, jako nowego ponadregionalnego produktu turystycznego. – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin – Spodziewamy się, że nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej promowała będzie przedsięwzięcia ponadregionalne. Będzie więc to szansa i okazja dla samych regionów, ale przede wszystkim dla samorządów lokalnych na realizację ich zamierzeń.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego, marszałkowie deklarują swoje wsparcie na rzecz „Szlaku wodnego Pisa-Narew”. Efektem prowadzonych działań winien być szeroko rozumiany rozwój terenów, na których projekt jest realizowany oraz poprawa warunków życia i zwiększenie zadowolenia mieszkańców. Wspólnymi celami działań mają być:

1. Wzrost konkurencyjności Doliny Pisy i Narwi jako obszaru turystycznego;
2. Wzrost rozpoznawalności obszaru objętego projektem poprzez wykreowanie marki produktu;
3. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gmin biorących udział w projekcie;
4. Koordynacja działań promocyjnych i inwestycyjnych w gminach;
5. Powiększenie rynku pracy w turystyce i branżach okołoturystycznych.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Związku Gmin „Pisa – Narew” z Przewodniczącym Zarządu Związku – Edmundem Lipnickim na czele. Gminę Pisz reprezentował Zastępca Burmistrza Pisza – Janusz Puchalski.

– Żeby szlak funkcjonował i mogła rozwijać się turystyka, niezbędne są inwestycje w podstawową infrastrukturę. – mówił Zastępca Burmistrza Pisza–Janusz Puchalski – Potencjał turystyczny Pisy jest znany od lat, jednak poszczególne samorządy są zbyt słabe, aby sfinansować te inwestycje. Potrzebne są więc zewnętrzne środki i skoordynowane działania promocyjne. Dopiero wtedy szlak ma szansę stać się produktem regionalnym.
Znaczenie wspólnych i ponadregionalnych działań w turystyce podkreślali wszyscy uczestnicy spotkania. Do tej pory najwięcej wspólnych inicjatyw podjęto przy tworzeniu tras rowerowych, które obejmują kilka województw. „Szlak wodny Pisa – Narew” ma więc szansę stać się pierwszym produktem turystycznym promującym turystykę kajakową, gdzie wspólne działania podjęły trzy regiony północno-wschodniej Polski.

W imieniu samorządów trzech województw list intencyjny podpisali: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Janina Orzełowska i Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Izabela Stelmańska, Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Stefan Krajewski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Wioletta Śląska – Zyśk.

Źródło UMiG w Piszu