Stacja Szeroki Bór Piski-przystanek kolejowy przeniosą bliżej jednostki

Przystanek kolejowy w Szerokim Borze wkrótce zmieni swoją lokalizację, zostanie przeniesiony 2 km bliżej w stronę Pisza, przed wjazd do jednostki wojskowej w Szerokim Borze Piskim. Nowa lokalizacja wyjdzie z korzyścią lokalnej społeczności.

Można powiedzieć, że obecnie istniejący przystanek kolejowy w Szerokim Borze od lat jest „martwy”. Oddalenie stacji o ponad 2 km od Szerokiego Boru Piskiego, skutecznie odcina lokalną społeczność od korzystania z połączenia kolejowego.

Szeroki Bór Piski liczy aktualnie 177 mieszkańców. Większość z nich, to ludzie aktywni zawodowo oraz dzieci i młodzież, podróżujący każdego dnia do pracy i szkół. Dogodne połączenie kolejowe ułatwiłoby dostęp do służby zdrowia, urzędów itp. Zmiana usytuowania przystanku kolejowego Szeroki Bór przyczyniłaby się bez wątpienia także do wzrostu popularności połączenia wśród blisko 200 pracowników jednostki wojskowej.

Działania mieszkańców dotyczące przeniesienia stacji, pilotowane przez sołtys Iwonę Rachubkę wsparł poseł Jerzy Małecki, który wniosek w tej sprawie przedstawił Zarządowi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Po przeprowadzonych konsultacjach PKP uwzględniły potrzeby mieszkańców Szerokiego Boru Piskiego zmieniając lokalizację przystanku Szeroki Bór. Przeniesienie przystanku wpisane zostało w prace modernizacyjne linii kolejowej Szczytno-Pisz-Ełk. Realizacja projektu (system „projektuj i buduj”) przewidywana jest w latach 2018-2020).