Sadzimy 1000 drzew na minutę.

„1000 drzew na minutę”-to hasło tegorocznej, wiosennej kampanii ogłoszonej przez Lasy Państwowe. Wynika ono z prostego przeliczenia 500 mln drzew sadzonych rocznie w przeliczeniu na liczbę minut w ciągu całego roku. Celem akcji jest m.in. uświadamianie społeczeństwu, że Lasy Państwowe nie tylko pozyskują surowiec drzewny, ale także dbają o utrzymanie trwałości i ciągłości lasów sadząc ponownie drzewa w miejscach z których je wycięto.

W 2017 roku w Nadleśnictwie Pisz odnowionych zostanie 327 ha lasu. Posadzonych zostanie niemal 2,5 mln sadzonek. Co prawda, sadzenie lasu kojarzone jest z okresem wiosennym, jednak część powierzchni zostanie odnowiona także jesienią, co pozwoli na rozłożenie prac w czasie. A co z odnowieniem naturalnym? Czyli powstawaniem nowego drzewostanu z nasion, które spadły z drzew macierzystych na powierzchnię gleby. Oczywiście, jest ono wykorzystywane w miejscach gdzie przewidywany jest urodzaj nasion, a drzewostan macierzysty posiada dobre cechy jakościowe. W tym roku, planowane jest, że drzewostan pochodzący z samosiewu odnowi się na 1,86 ha. Aby wspomóc ten naturalny proces pod odnowienie naturalne zostanie przygotowana gleba na obszarze prawie 25 ha.

Do sztucznego odnowienia lasu, posłużą w Nadleśnictwie Pisz głównie sadzonki sosny, brzozy, dębu, świerka i olszy. Ze szkółki leśnej na powierzchnie trafią także sadzonki lipy, klonu, grabu, jarzębu, bzu czy śliwy tarniny. Warto wspomnieć, że od kilku lat na terenie Nadleśnictwa Pisz wprowadza się także sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym. Sadzonki te produkowane są w specjalnie przygotowanej do tego szkółce tzw. kontenerowej. Nazwa pochodzi od najważniejszego elementu tych szkółek – z j. angielskiego „container” – czyli specjalnego pojemnika, w którym hodowane są sadzonki. Najbliższa tego typu szkółka znajduje się w Suwałkach. Młode drzewko zostaje wysadzone razem „z bryłką” ziemi w której wzrastało. W pozostały materiał sadzeniowy, czyli ten z odkrytym systemem korzeniowym, zaopatruje Nadleśnictwo szkółka leśna w Snopkach, a sadzonki z niej wykorzystywane są także do wykonania poprawek i uzupełnień w już istniejących młodych drzewostanach.

Materiał sadzeniowy wykorzystany do odnowień musi być najlepszej jakości. Najważniejsze znaczenie dla udatności upraw ma jednak prawidłowy sposób sadzenia. Służba leśna, każdemu pracownikowi musi udzielić instruktarzu jak prawidłowo posadzić młode drzewka.

Corocznie w akcje sadzenia lasu z Nadleśnictwem Pisz zaangażowane są różne instytucje. W tym roku w akcji wiosennego sadzenia drzew wzięli udział podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach oraz Szkoła Podstawowa w Jeżach. Dla obydwu placówek akcja sadzenia drzew nie była pierwszą. Uczniowie sadzili dwuletnie sosny, dęby i graby. Zapał i chęć do pracy uczniów onieśmielał wychowawców, nauczycieli i nas-leśników. Wszyscy uczestnicy sadzenia otrzymali drobne upominki. Każde sadzenie zakończyło się ogniskiem, przy którym można było odpocząć i posilić się po ciężkiej pracy, a także podzielić refleksjami.

Mamy nadzieję na kolejne akcje wspólnego sadzenia drzew. Nie ma bowiem lepszej lekcji z hodowli lasu i odnowień niż możliwość samodzielnego posadzenia drzewa w lesie. A jeżeli ktoś z Państwa chciałby posadzić krzew lub drzewo na własnej działce zachęcamy do wykorzystania w tym celu rodzimych gatunków drzew i krzewów. Z pewnością okazalej na podwórku prezentować się będą kaliny, głogi, cisy niż wszędobylskie tuje i żywotniki.

Anna Niebrzydowska-Nadleśnictwo Pisz