WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Informuje się, że w dniu 14.04.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszone zostały wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego tj.:

działki nr 280/1 o pow. 0,2226 ha położonej w Drygałach, przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego podpiwniczonego wraz z garażem
działki nr 280/2 o pow. 0,2182 ha przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego podpiwniczonego wraz z garażem
działki nr 200/5 o pow. 0,0257 ha położonej w Drygałach, przeznaczonej pod budowę garażu.
Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości winni złożyć wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie do dnia 26 maja 2017 r.

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak
Brak komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.